Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI, z.s.

Zkratka: SKV NEZLOMENI
Sídlo organizace: Bělehradská 513, 530 02 Pardubice
Telefon: 733 578 939
E-mail:
Počet členů k 13.5.2014: 13
Představitel organizace: Spomenka Habětínková - předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

Krajská

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

Věková struktura členů organizace (převažující):