CEREBRUM - sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

Zkratka: CEREBRUM
Sídlo organizace: Křižíkova 56/75A, 186 00 Praha 8
Telefon: 777 689 546
E-mail:
Počet členů k 28.5.2009: 30
Představitel organizace:Marcela Janečková, předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

 

Zahraniční aktivity organizace:

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel