Členské organizace

1 AMA-společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel 5069
2 Amelie, z.s. 5960
3 Andělská křídla, z.s. 5390
4 APROPO 5970
5 ARCUS - ONKO CENTRUM z.s. 6058
6 Asociace muskulárních dystrofiků ČR 5391
7 Asociace POLIO 2909
8 AUTISTIK 6662
9 AVAZ - Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených 8032
10 CEREBRUM - sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin 3495
11 Česká abilympijská asociace 6092
12 Česká asociace paraplegiků - CZEPA 6970
13 Česká společnost AIDS pomoc, z.s. 5480
14 Česká společnost pro duševní zdraví 4948
15 České sdružení Marfanova syndromu 4242
16 Českomoravská unie neslyšících z.s. 451
17 Český klub nedoslýchavých HELP 5190
18 Cestovní klub KID - klub invalidních dobrodruhů o.s. 2268
19 ČKO - Český klub ohluchých 4624
20 D.R.A.K. občanské sdružení 5294
21 e-Inkluze, z.s. 1347
22 FIT-ILCO ČR, o.s. 5204
23 Handicap Žatec 5920
24 Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. 2832
25 Já člověk 5362
26 Jdeme autistům naproti - Olomouc o.s. 2383
27 Klub bechtěreviků ČR z.s. 6733
28 Klub DEMKA Příbram 6087
29 Klub nemocných cystickou fibrosou 4928
30 Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova 5946
31 Kolpingova rodina Smečno o.s. 4677
32 Kolumbus 5052
33 Labská stezka o.s. 3451
34 Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR (dříve Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR) 6291
35 Národní sdružení PKU a jiných DMP 4923
36 Nedoslýchaví - Neslyšící, o.s. 4590
37 Neslyšící s nadějí, o.s. 4960
38 Oáza Hodonín - středisko speciálních služeb 5924
39 Občanské sdružení CHEWAL 4781
40 Občanské sdružení na pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům Pomocná ruka 4537
41 Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA 4956
42 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty 4416
43 Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR 4991
44 Občanské sdružení rodičů a přátel uměle ventilovaných a kvadruplegických pacientů 4849
45 Občanské sdružení ŠANCE 5647
46 Občanské sdružení TRIANON 4986
47 Občanské sdružení TY a JÁ 2062
48 OBZOR Liberec z.s. 4431
49 ParaCENTRUM Fenix 5000
50 PARENT PROJECT, z.s. 5198
51 Parkinson-Help z.s. 4580
52 Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených se sídlem v Semilech 4321
53 Pražská organizace vozíčkářů z.s. 5122
54 proPAS o.s. 2769
55 Revma Liga ČR, z.s. 6584
56 Rodinné centrum Rozárka 3613
57 Sdružení pro komplexní péči při DMO 6230
58 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v ČR - Inclusion Czech Republic 6480
59 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s. 8069
60 Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR 4876
61 Sdružení rovných šancí, o.s. 4752
62 Sdružení zdravotně postižených Karlovy vary - Stará Role 6537
63 Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel 7989
64 SELF HELP Ústí nad Labem z.s. 417
65 Speciální pečovatelská služba z.s. 730
66 Společnost "E" / Czech Epilepsy Association 5547
67 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy 4890
68 Společnost PARKINSON, z.s. 6164
69 Společnost pro bezlepkovou dietu 5228
70 Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě 4472
71 Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků 6077
72 Spolek pro podporu cestování handicapovaných, z.s. 1023
73 Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených Daneta 5425
74 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 5270
75 Spolek uživatelů kochleárních implantátů 4745
76 Spolek zdravotně postižených a seniorů,Veselsko 3987
77 Spolek zdravotně postižených Bučovice a okolí 4990
78 Spolek zdravotně postižených občanů, Regionální výbor 6219
79 Spolek zrakově postižených masérů 1836
80 SPOLU Olomouc 5300
81 Sportovní klub vozíčkářů Ostrava 5163
82 Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI, z.s. 3015
83 Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s. 752
84 Svaz diabetiků České republiky 18636
85 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice 5900
86 Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice 5662
87 Svaz tělesně postižených v České republice 6290
88 Svaz zdravotně postižených Rakovník 6735
89 Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA 5643
90 Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. 2634
91 Unie neslyšících Brno, o.s. 4726
92 Unie Roska - česká MS společnost, z.s. 5021
93 Ústecký ARCUS, společnost onkologických pacientů, jejich rodin a přátel 4742
94 Za sklem o.s. 2902
95 ZDRAPOSO, o.s. 5184
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel