Obsah časopisu MOSTY 5/2018

str.

04 Zdenek Žižka: Zdravotnické prostředky – svítání na lepší casy?

08 Sabrina Plisková: Financování sociálních služeb potřebuje systémovou změnu, říká ministryně práce Jana Maláčová

11 Václav Krása: Republikové shromáždění vyzvalo poslance, aby podpořili návrh na zvýšení příspěvku na péči

12 Václav Krása, Zdeněk Žižka, Jan Hutař, Jitka Pelikánová: Náhrada za ztrátu na výdělku způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

14 Zdenek Žižka: Spoluvlastnictví zvláštní pomůcky pořízené více žadateli o příspěvek od úřadu práce

16 Michal Dvořák: Ceny MOSTY

18 Barbora Široká, Marek Müller: Okénko do poraden NRZP CR

22 Katerina Hadvigová: Rovná práva i zdravotně postiženým

24 Martina Přibylová: Reforma psychiatrie: od plánu k realizaci

28 Zuzana Nováková: Práce v sociálních službách si zaslouží obdiv a úctu

32 Barbora Voráčová: Projekt Tiché osudy

33 Jitka Strouhalová, Jitka Šimková: Příklady dobré praxe: Mateřská škola Lom

34 Petra Nováková: XXV. slavnostní večer Vládního výboru pro zdravotně postižené občany k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením

38 Martina Vysloužilová: Centrum provázení slouží už tři roky. Co bude dál?

40 Andrea Studihradová: Servis 24 České spořitelny končí, klienti přecházejí do George

44 Petr Pošta: Handicapovaní si musí budoucí komfort v železniční dopravě hlídat

46 Petra Hanušková: Pohybové aktivity pomáhají k sociálnímu začlenění

48 Sabrina Plisková: Milan Cabrnoch: Naším cílem je odborná podpora politického rozhodování v sociální a zdravotní oblasti

50 Zdenek Bumbálek: Telefonický hovor s online simultánním přepisem reci volané osoby

51 Žanet Hadžić: Změna v provádění staveb po novele stavebního zákona od ledna 2018

52 Radka Svatošová: Bylinky adventu, zimního slunovratu a pro zimní pohodu

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel