Konference Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení - Powerpointové prezentace

 • Legislativní ukotvení inkluzivního vzdělávání v České republice

 Mgr. Lenka Felcmanová, Ph.D., ČOSIV – Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (Powerpointová prezentace)

 • Inkluzivní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 z pohledu České školní inspekce

 PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora (Powerpointová prezentace)

 • Profesní identita asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání

Doc.PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., katedra speciální pedagogiky PedF UK (Powerpointová prezentace)

 • Inkluzivní vzdělávání u pacientů se vzácnými onemocněními

Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., Univerzita Palackého, Ústav speciálně pedagogických studií (Powerpointová prezentace)

 • Inkluzivní vzdělávání v kontextu neurodegenerativních onemocnění

Mgr. Helena Kočová, Ph.D., Somatopedická společnost, NRZP ČR (Powerpointová prezentace)

 • Alternativní ovládání počítače a komunikace (AAK)

Ing. Tomáš Hrdinka, Spektra, v.d.n. Praha (Powerpointová prezentace)

 • SPC  –  speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené žáky -  příklady dobré praxe

Mgr. Eva Čadová, SPC pro tělesně postižené  Kociánka, Brno (Powerpointová prezentace)

 • Příklady dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání dětí s mentálním postižením – co se ukázalo jako účinná podpora

Mgr. Pavla Baxová, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. (Powerpointová prezentace)

 • Možnosti inkluzivního vzdělávání zrakově postižených

PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D. Univerzita Karlova, katedra Speciální pedagogiky (Powerpointová prezentace)

 • Specifika inkluzivního vzdělávání žáků s postižením zraku v primární edukaci

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D., Zdravotně sociální fakulta, Ústav sociálně a speciálně pedagogických věd (Powerpointová prezentace)

 • SPC pro sluchově postižené - příklady dobré praxe

Mgr. et Mgr. Lenka Čížková, SPC pro sluchově postižené ČB (Powerpointová prezentace)

 • Žák s PAS /postižení autistického spektra/ a možnosti jeho inkluzivního vzdělávání

Mgr. Monika Mandovcová, Pavla Bestová, APLA Jižní Čechy (Powerpointová prezentace)

 • Decision Model for Inclusive Special Education

David N. Ellis, Professor of Special Education (Retired) University of South Alabama Mobile, Alabama USA (Powerpointová prezentace)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel