Osobnosti hnutí OZP

Vážení přátelé, 

na nových internetových stránkách NRZP ČR zavádíme rubriku Osobnosti hnutí OZP. Jak název napovídá, mělo by jít o volný seznam osobností, které svou občanskou, vědeckou či politickou činností nějakým způsobem přispěli či stále aktivně přispívají ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením, k pokrokům ve zdravotní a sociální péči o ně, k jejich zviditelňování a začleňování do veřejného života, k jejich sebeuvědomování, organizování a prosazování nároků na uznání své existence a plnohodnotný život. 

Pokud o někom takovém víte a myslíte si, že by neměl v takovém seznamu chybět, vyplňte prosím přiložený formulář a zašlete nejlépe emailem na . Fotografii můžete zaslat jako přílohu emailu, nemusíte jí vkládat přímo do formuláře.

Návrhy lze podávat pouze prostřednicvím členských organizací sdružených v NRZP ČR.

Děkujeme za spolupráci.

Formulář ke stažení (dokument Word)


 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel