Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Spolky

Od 1.1.2014 bude účinný nový občanský zákoník, který nově upravuje spolkové právo a oblast veřejné prospěšnosti. Pro dosavadní občanská sdružení se jedná o zásadní legislativní změnu, která po více jak dvaceti letech mění řadu zavedených praxí. Přestože v novém občanském zákoníku je garantována tříletá lhůta pro transformaci občanských sdružení na ústavy, je otázkou, jak bude vypadat financování poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v příštích třech  letech. Do úvah o další existenci  občanských sdružení jako poskytovatelů registrovaných sociálních služeb před časem negativně vstoupilo MPSV se svým návrhem vyloučit od 1.1.2014  občanská sdružení (nově spolky) z okruhu možných žadatelů o státní dotaci na podporu sociálních služeb. Tento návrh  MPSV byl při vypořádání připomínek k návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb. všeobecně odmítnut a v dalším návrhu zákona se již nevyskytuje. Jednalo se o poplašnou zprávu, která vyděsila mnoho poskytovatelů sociálních služeb a z hlediska práva byla zcela jasně diskriminační.  I když pro rok 2014 asi nehrozí ze strany poskytovatelů státních dotací omezování přístupu občanských sdružení kvůli jejich právní formě k dotacím, mohou se tyto snahy  v příštích letech i nadále objevovat. Aktuálně tedy není důvod, proč by se mělo občanské sdružení, které poskytuje registrované sociální služby, měnit na jinou právní formu.  Existuje pouze  doporučení pro občanská sdružení, jejichž hlavní činností je poskytování obecně prospěšných služeb, aby zvážila přeměnu na jinou právní formu.  Jsou tím  míněna zejména sdružení, která provozují školská a vzdělávací zařízení, pobytové sociální služby, denní a týdenní stacionáře atd. V těchto sdruženích jsou pak  většinou zaměstnanci  také členy občanského sdružení.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel