NRZP Praha

Adresa: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 1

 

Předseda: Jiří Vencl

Telefon: +420 604 235 885

E-mail: ;

 

Koordinátor: Jiří Vencl

Telefon: +420 604 235 885

E-mail: ;

Koordinátor: Barbora Majdišová

Telefon: 

e-mail:

 

Členské organizace:

 • Amélie, z.s.
 • Asociace muskulárních dystrofiků ČR
 • Autistik
 • CiKáDa Asociace pacientů s onemocněním ledvin
 • Česká společnost AIDS pomoc
 • Česká společnost pro duševní zdraví
 • Česká unie neslyšících
 • Českomoravská unie neslyšících z.s.
 • Český klub ohluchých
 • Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených
 • Klub bechtěreviků
 • Klub nemocných cystickou fibrózou
 • Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova
 • Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR
 • Neslyšící
 • Občanské sdružení pomoci duševně nemocným
 • Organizace nevidomých
 • Revmaliga v ČR
 • Sdružení pro komplexní péči při DMO
 • Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
 • Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
 • Sdružení uživatelů kochleárního implantátu
 • Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných
 • Společnost "E"
 • Společnost Parkinson
 • Společnost pro bezlepkovou dietu
 • Společnost  pro podporu lidí s mentálním postižením
 • Společnost psoriatiků a atopických revmatiků
 • Svaz diabetiků ČR
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
 • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
 • Svaz tělesně postižených v ČR
 • Unie Roska - česká MS společnost
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel