Konference Přístupnost prostředí pro OZP v Pardubickém kraji

8:30 Registrace
9:00 Úvodní slovo
Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje Mgr. Miluše Horská, senátorka
9:15 Národní rozvojový program mobility pro všechny
JUDr. Pavel Ptáčník, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Mgr. Martina Kašíková, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Powerpointová prezentace
10:00 Informace o paragrafovém znění bezbariérové vyhlášky
Ing. Petr Novák, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor stavebního řádu

Informace o paragrafovém znění bezbariérové vyhlášky (dokument Word)
10:15 Právní předpisy v oblasti užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Jan Klimeš, Krajský úřad Pardubického kraje
10:25 Průzkum přístupnosti budov v majetku pardubického kraje
Bc. Petra Janurová, Krajský úřad Pardubického kraje
Powerpointová prezentace
10:30 Bezbariérové prostředí na pozemních komunikacích v Pardubicích
Yvona Novotná, Magistrát města Pardubice, odbor dopravy

Powerpointová prezentace
10:40 Přístupnost prostředí pro cestovní ruch
Viliam Šuňal, TRIANON, o. s., Český Těšín

Powerpointová prezentace
10:50 Bezbariérové památkové objekty na území Pardubického kraje
Mgr. Radka Konečná, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Prezentace (dokument Word)
10:55 Bezbariérovost – teorie a praxe
Jaroslav Kaura, Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR
Prezentace (dokument Word)
11:10 Závěrečná diskuse

 

FOTO z konference

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel