Akce v regionech

Pozvánka na konferenci „Práva osob se zdravotním postižením vzhledem k jejich potřebám“

POZVÁNKA na krajskou konferenci pořádanou NRZP ČR, z.s. a MSK

na téma

„Práva osob se zdravotním postižením vzhledem k jejich potřebám“ 

konanou dne 18. 5. 2017

PROGRAM: 

8,30 – 9,00               Prezentace účastníků

9,00 – 9,20               Úvodní slovo ke konferenci (NRZP ČR, z. s.)

Téma: Informace o projektu „Rovná práva pro všechny“

 

9,20 - 10,00              Přednášející: Ing. Alena Vařejková (KÚ MSK)

Téma: Úhradová vyhláška pro rok 2017 se zřetelem k OZP (přístupy k inovativní léčbě)

 

10,00 - 10,30              Přednášející: Mgr. Adéla Schneiderová (KÚ MSK)

Téma: Připravovaná novela zákona o sociálních službách 

10,30 - 10,40              Přednášející: Bc. Elen Procházková (Poradna NRZP ČR v Ostravě)

Téma: Pomoc OZP v každodenní praxi prostřednictvím poradny

NRZP ČR v Ostravě

 

10,40 - 11,15              Coffeebreak

 

11,15 – 11,40              Přednášející: Margareta Michopulu, Hana Semešinová, Martina Martušková  

Téma: Inkluzivní vzdělávání v praxi – Příklady dobré praxe

 

12,10 – 12,30             Přednášející: Mgr. Andrea Restelová, Jarmila Hladilová (ÚP ČR)

Téma: Pracovní RHC a její vlivy a dopady na OZP

12,30 – 12,50             Přednášející:  Mgr. Marta Pindurová (ÚP ČR)

Téma: Právní aspekty zaměstnávání OZP - Aktivní politika zaměstnanosti

12,50 – 13,00             Závěrečná diskuse k problematice konference

13,00                           Ukončení konference, poděkování všem přednášejícím, účastníkům konference a zúčastněným na přípravě a realizaci konference.

Po dobu konání konference bude přítomná paní Jarmila Hladilová, vedoucí Oddělení zprostředkování pro OZP, ÚP ČR Ostrava, která bude odpovídat na dotazy zaměstnávání OZP.
 

Seminář "PARKINSONOVA NEMOC V OBLASTI KLINICKÝCH STUDIÍ"

Parkinson klub  České Budějovice

a

Národní rada osob se zdravotním postižením Jihočeského kraje

ve spolupráci

s Krajským úřadem Jihočeského kraje

si Vás dovolují pozvat na seminář s tématikou

PARKINSONova Nemoc V Oblasti klinických studií


Hlavním vystupujícím je neurolog pan MUDr. Ladislav Pazdera -  erudovaný odborník

v oblasti léčby Parkinsonovy choroby a klinických studií.

 

Seminář je určen nejen pro pacienty s Parkinsonovou nemocí, ale také pro pečující osoby, laickou i odbornou veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá.

Termín:          11. 5. 2017 od 11.00 do 13.30 hodin (prezence od 10:30 hodin)

Kde:             zasedací místnost OŠMT Krajského úřadu Jihočeského kraje (2. patro č. 325), B. Němcové 49/3, České Budějovice

V průběhu semináře bude 30 minutová  přestávka na malé občerstvení .

 

 

Vaši  účast laskavě potvrďte do 5. května 2017 na e-mailové adrese:

anebo na telefonním čísle 736 751 203 či 606 732 011 

Těšíme se na setkání s Vámi!

Za organizátory:

Ing. Jaroslav Mls                                                                             Ing. Jaroslava Pupíková, DiS

předseda Parkinson klubu,                                                                  krajská koordinátorka NRZP ČR

České Budějovice

 

 Program (DOCX)

 

Účast na semináři zdarma 

 

odborný seminář „Národní rozvojový program mobility pro všechny“ Brno

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - regionální pracoviště pro Jihomoravský kraj, ve spolupráci s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany a

za podpory Magistrátu města Brna – Odbor zdraví

 

uspořádali

 

odborný seminář

„Národní rozvojový program mobility pro všechny“

(získávání finančních prostředků na bezbariérové úpravy veřejně přístupných budov a na úpravy nebo výstavbu pěších tras pro města a obce Jihomoravského kraje na léta 2016 - 2025)

Termín semináře:

-         čtvrtek 11. února 2016 od 10:00 – 13:00 hodin

Místo konání:

-         sál Zastupitelstva, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno

Seminář je určen pro:

-          zástupce městských částí města Brna, měst a obcí Jihomoravského kraje

-          projektanty a zástupce organizací ZP, kteří se věnují bariérám 

Program:

 

9:30 – 10:00  Prezence účastníků semináře, Zahájení

10:00 – 10:20  Úvodní slovo a představení základních východisek NRPM (JUDr. Pavel Ptáčník - vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) (Powerpointová prezentace)

10:20 – 11:00  Zásady a pravidla programu (Mgr. Barbora Mičicová - tajemnice Řídícího výboru NRPM, sekretariát VVZPO) (Powerpointová prezentace)

11:00 – 11:45  Praktické aspekty programu, bezbariérové úpravy budov a pěších tras (Ing. Dagmar Lanzová - odborná konzultantka bezbariérového prostředí Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a předsedkyně Hodnotitelské komise NRPM) (Powerpointová prezentace)

11:45 – 12:00  Přestávka

12:00 – 12:15  Poskytování příspěvků na bezbariérové pěší trasy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (Ing. Karel Havlíček – ředitel odboru příspěvkových programů SFDI) (Powerpointová prezentace)

12:15 – 12:30  Poskytování příspěvků na zpřístupňování obecních/městských úřadů a DPS z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (Ing. Jiří Štika – Ministerstvo pro místní rozvoj) (Powerpointová prezentace)

12:30 – 13:00  Diskuse a závěr semináře

 

 

Za pořadatele:

NRZP ČR - PhDr. Leoš Spáčil

OZ MMB - Mgr. Eva Rossi

 

Konference Dostupnost zdravotní péče a její kvalita z hlediska OZP v Pardubickém kraji

Program konference Dostupnost zdravotní péče a její kvalita z hlediska osob  se zdravotním postižením v Pardubickém kraji

8:30

Registrace

9:00

Úvodní slovo

Mgr. Markéta Tauberová, radní Pardubického kraje

Mgr. Miluše Horská, senátorka

9:30

Anketa na téma dostupnosti zdravotní péče v pardubickém kraji

studenti Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice – pod vedením PaedDr. Zdenky Šándorové, PhD.

9:50

dostupnost zdravotní péče a proces schvalování zdravotnických pomůcek pro osoby se zdravotním postižením

Ing. Michal Provazník, ředitel Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 

Marek Srkal, krajský revizní technik zdravotnických prostředků VZP ČR

10:30

dostupnost kompenzačních pomůcek v ČR

JUDr. Zdeněk Žižka,  legislativní odbor NRZP ČR

11:00

Přestávka

  11:30

Význam půjčoven kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením

Lukáš Mucha, Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje

11:40

DOSTUPNOST NÁSLEDNÉ PÉČE V PARDUBICKÉM KRAJI

MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé

Luže - Košumberk

  11:50

Komunikace zdravotnických pracovníků s osobami se zdravotním postižením

Jiří Vencl, ředitel organizačního odboru NRZP ČR

12:10

Proškolování personálu z hlediska přístupu k osobám se zdravotním postižením

Mgr. Martina Vacková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Chrudimská nemocnice, a.s.

12:25

Je lékárenská péče přátelská?

PharmDr. Jiří Zimák, člen představenstva Okresního sdružení České lékarnické komory Pardubice

12:40

důvody vyhlašování výběrových řízení na zdravotnická zařízení

Mgr. Jiří Jirout, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje

12:50

Závěrečná diskuse

13:00

Ukončení konference

 

FOTO z konference

FOTO z konference

 

 

Konference Postoje veřejnosti k OZP v Pradubickém kraji

Program konference Postoje veřejnosti k osobám se zdravotním postižením v Pardubickém kraji

8:30

Registrace

9:00

Úvodní slovo

Mgr. Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje

Mgr. Miluše Horská, senátorka

9:15

Mapování bariér na labské stezce (prezentace a promítání dokumentu)

Ing. Arch. Jan Ritter, Labská stezka, o. s.

Silvie Dymáková, dst studio Hradec Králové

9:50

zpráva o stavu lidských práv

JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru NRZP ČR

10:10

stereotypy osob se zdravotním postižením v médiích

Jiří Vencl, ředitel organizačního odboru NRZP ČR

10:30

Zdravotní postižení jako důvod diskriminace

Mgr. Michal Čermák, vedoucí oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného obhájce práv

11:00

Přestávka

11:30

národní Abilympiáda a další aktivity caa

Filip Novotný, PR koordinátor CAA, o. s. 

11:45

festival „žiju stejně jako ty“

Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání OZP

11:55

Veletrh sociálních služeb v Chrudimi

Ivana Bohatá, Město Chrudim

12:10

Role médií při prezentaci problematiky osob se zdravotním postižením

Mgr. Zdenka Hanyšová Celá, ředitelka HanyCom, o. s. 

12:25

Informační služby pro osoby se zdravotním postižením

Ing. Marta Kutílková, ředitelka Pardubice Region Tourism

12:30

Závěrečná diskuse

13:00

Ukončení konference

 

FOTO z konference

FOTO z konference

 

 

Konference Zaměstnávání OZP v Pardubickém kraji

8:30 Registrace
9:00 Úvodní slovo
Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Miluše Horská, senátorka
Mgr. Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči
9:20 Změny zákona o zaměstnanosti – náhradní plnění
Lenka Kohoutová, poslankyně  
9:30 Věcný záměr novelizace zákona o zaměstnanosti – dopady na osoby se zdravotním postižením
JUDr. Jan Hutař, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Powerpointová prezentace a dodatek
9:50 Ekonomický přínos Osob se Zdravotním Postižením pro stát
Karel Rychtář, Svaz českých a moravských výrobních družstev
Powerpointová prezentace
10:10 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pardubickém kraji
Ing. Petr Klimpl, Úřad práce v Pardubicích

Powerpointová prezentace
10:20 Teorie a realita v činnosti úřadů práce
JUDr. Věra Dreslerová, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
10:30 Ergotep – sociální podnik
Petr  Herynek, Ergotep, družstvo invalidů
11:00 Přestávka
11:30 Ochranná známka práce postižených = kvalitní náhradní plnění
Hana Potměšilová, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Aleš Zeler, Sdružení pro oceňování kvality
11:45 Jak efektivně najít zaměstnance se zdravotním postižením
Radka Pokorná, LMC, s.r.o.
12:05 Zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v USA
Michal Hašto – za veřejnost

Prezentace (dokument WORD)
12:10 Podporované zaměstnávání v praxi Mgr. Petr Kuneš, Rytmus Chrudim, o.p.s.

Powerpointová prezentace
12:20 Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Pardubickém kraji
Bc. Zuzana Vodehnalová, TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Powerpointová prezentace
12:25 Představení projektu "I my chceme pracovat…!" (přenos dobré praxe v aktivitách podporujících zaměstnatelnost osob s mentálním postižením)
Bc. Jana Machová, KONEP, o.p.s.

Powerpointová prezentace
12:30 Ridičský průkaz – pomoc získání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením
Pavel Peml, Autoškola Peml Pavel, s.r.o.
12:35 Potřebujeme se Iva Malinová, Mateřská škola Svatopluka Čecha, Chrudim

Powerpointová prezentace
12:40 Čistá obec - projekt přípravy k práci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Aleš Dvořák, Česká abilympijská asociace, o.s.

Powerpointová prezentace
12:45 Závěrečná diskuse  
13:00 Ukončení konference


Konferencí provázela Mgr. Radka Konečná.

 

Foto 2Foto 1

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel