Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Tisková zpráva - volební programy politických stran

Volební programy politických stran ve vztahu k lidem se zdravotním postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) před třemi týdny oslovila šest politických stran (ODS, ČSSD, TOP 09, Věci Veřejné, KSČM a KDU-ČSL), které mají podle průzkumů veřejného mínění reálnou šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, s konkrétními dotazy na klíčová témata, která ovlivňují život lidí se zdravotním postižením a zároveň požádala představitele těchto stran o schůzku.

Na dopis reagovaly pouze ČSSD, Věci Veřejné a KDU-ČSL. Předseda NRZP ČR Václav Krása se v této souvislosti sešel s předsedou KDU-ČSL Cyrilem Svobodou a předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem, který NRZP ČR přislíbil podepsání memoranda o prioritách budoucí vlády v oblasti problematiky lidí se zdravotním postižením na nejbližší 4 roky. Ostatní politické strany na dopis nereagovaly, ani neprojevily zájem o setkání.

NRZP ČR po prostudování volebních programů konstatuje, že problematika osob se zdravotním postižením je výslovně zmíněna v programech ODS, ČSSD, TOP 09, Věci Veřejné a KSČM. Níže přikládáme stručnou charakteristiku jednotlivých volebních programů.

ODS uvádí:

 • 1) Zaměření sociální podpory na zdravotně postižené seniory, rodiče s malými dětmi a studenty formou výhodných částečných úvazků, nových služeb pro rodiny a seniory.
 • 2) Podporu domácí a dlouhodobé péče, sjednocení financování, zdravotně sociálních a ošetřovatelských služeb a účinnou podporu domácí péče.
 • 3) Snížením pojistného na sociální pojištění o 7200 Kč ročně za každý částečný úvazek pro rodiče s dětmi do 12 let, lidi starší 55 let, studenty, zdravotně postižené nebo doma pečující o handicapované. Podporováno bude i zaměstnávání jiných rizikových skupin osob se zdravotním postižením.
 • 4) Zavést systematickou podporu výstavby bytů pro sociálně a zdravotně handicapované občany.
 • 5) Chronicky nemocným pacientům, pro které bude nejlevnější lék zdravotně nepřijatelný, získat na základě posudku revizního lékaře alternativní nehrazený lék bez doplatku.

ČSSD uvádí:

 • 1) Zlepšit kvalitu sociálních služeb s ohledem na potřeby všech klientů.
 • 2) Bez ohledu na zřizovatele spravedlivě rozdělovat dotace poskytovatelům sociálních služeb podle moderního komunitního plánu.
 • 3) Podpořit projekty zaměřené na integraci mj. na lidi se zdravotním postižením.
 • 4) Rozšířit projekty pro aktivní podporu zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením na trhu práce.
 • 5) Podporovat sociální služby neústavního typu, které umožní lidem žít v jejich přirozeném prostředí.
 • 6) Podporována bude výstavba nájemních bytů pro zdravotně handicapované občany.

KSČM uvádí:

 • 1) Zlepšit služby pro rodiny, děti, zdravotně postižené občany a seniory, o které tyto rodiny pečují, a to v souladu s evropskými standardy.
 • 2) dstraňovat stereotypy, legislativní a technické bariéry, prohlubující společenské vyloučení handicapovaných osob, finanční kompenzace rodinám, které toto vyloučení pomáhají handicapovaným překonat.
 • 3) Zavést příznivější poměr pro ty občany, kteří ztratili příjem ze zaměstnání a věnují se péči o dítě, zdravotně postiženého či seniora.
 • 4) Zlepšit poměr mezi ztrátou příjmu z důvodu zdravotního postižení občana a její refundací např. formou invalidního důchodu, aby nedocházelo ke zhoršování sociálního statusu rodiny, která o takového občana pečuje.
 • 5) Právně i materiálně podporovat rodiny, které přejímají společenské funkce při zabezpečování péče o seniory a handicapované, ať už v rámci rodiny nebo mimo ní.

V obdobném duchu jsou i programy KDU-ČSL a strany Věci Veřejné.

Přes maximální snahu o zachování politické korektnosti se však NRZP ČR musí vyjádřit k volebnímu programu TOP 09 v části nazvané „Sociální politika“. Jde zejména o následující pasáže:

Zákon o sociálních službách účinný od ledna 2007 vnesl těžkou distorzi do poskytování péče o osoby se zdravotním postižením a seniory. Došlo přesně k opačnému než zamýšlenému efektu a výdaje na tuto péči se prudce zvyšují. Je to způsobeno tím, že adresáti dávek v prvním a druhém stupni závislosti nespotřebovávají tyto prostředky na nákup služeb, a tak se zřizovatelé terénních a ambulantních služeb dostávají do existenčních potíží. Vláda proto navrhne zvýšit institucionální financování těchto služeb, tedy dotace těmto poskytovatelům. Navrhne zrušit příspěvek na péči v prvním stupni závislosti a výrazně zpřísní podmínky pro poskytování příspěvků ve druhém stupni závislosti. Na všech stupních závislosti bude dávka podmíněna testováním majetkových poměrů. Bude tak zajištěna dostupnost péče za únosnou cenu pro skutečně potřebné a prostředky na sociální péči nebudou používány k jiným účelům.

Zrušení 1. stupně příspěvku na péči by drtivě dopadlo na rodiče dětí, trpících metabolickými poruchami, ale i jinými chronickými těžkými nemocemi interního charakteru např. nemoci srdce, plic, ledvin, které vyžadují stálý dohled, avšak neovlivňují podstatně pohybové a rozpoznávací schopnosti dítěte. Tyto děti jsou zařazeny do 1. stupně závislosti a osobám, které o ně pečují, je doba péče do 10 let věku dítěte započítávaná do důchodového pojištění. Zrušením 1. stupně závislosti by rodiče takto postižených dětí přišli o 6 let pojištění (od 4 do 10 let). V důsledku toho by ztratili nárok na invalidní důchod a v případě smrti takového rodiče by nevznikl pozůstalému rodičovi nárok na vdovský (vdovecký) důchod ani dětem nárok na sirotčí důchod. Pro všechny tyto důchody je nutná podmínka 5 let doby pojištění z posledních 10, což při výpadku 6 let nelze splnit.

Zcela nepřijatelný je návrh TOP 09, aby příspěvek na péči byl závislý na majetkových poměrech žadatele. V takovém případě by se příspěvek na péči fakticky stal chudinskou dávkou. Majetková přiznání v České republice nejsou součástí právního řádu a v případě jejich uplatnění by došlo k porušení článku 1 Listiny základních práv a svobod zakotvující rovnost práv. Obdobný příspěvek pro zdravotně postižené není nikde v Evropě testovanou dávkou.

V naprostém rozporu s moderním pojetím sociální integrace a rovnoprávného postavení osob se zdravotním postižením je záměr TOP 09 financovat sociální služby prostřednictvím poskytovatelů. Ve své podstatě by to znamenalo návrat ke stavu, kdy občan byl zcela závislý na tom, jaké služby mu nabídne poskytovatel a neměl možnost si zvolit službu podle své potřeby. Každý z výše uvedených bodů programů TOP 09 je sám o sobě důvodem k tomu, aby NRZP doporučovala lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým této straně nedávat hlas.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel