TZ - Zdravotní prostředky u Ústavního soudu

Zdravotní prostředky u Ústavního soudu

NRZP ČR jednoznačně a bez výhrad podporuje ústavní stížnost a návrh skupiny 20 senátorů Senátu Parlamentu ČR na zrušení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. K této ústavní stížnosti zasedlo plénum Ústavního soudu, to je všech 15 ústavních soudců, což se naposledy stalo před čtyřmi lety.

Zdravotní pojišťovny posuzují nárok na zdravotní prostředky především z pohledu nejmenší ekonomické náročnosti. Mají přihlížet ale také k rozsahu zdravotního postižení a míry kompenzace zdravotního postižení. Toto však zdravotní pojišťovny zpravidla nedělají a na to se zaměřilo především jednání Ústavního soudu.

NRZP ČR, jako přizvaný svědek, upozornila na nedostatečné hodnocení zdravotního prostředku, právě vzhledem k míře a rozsahu zdravotního postižení. Základním hlediskem je především nejmenší ekonomická náročnost.

NRZP ČR upozornila na skutečnost, že zdravotní prostředky lidem se zdravotním postižením pomáhají zlepšovat, nebo alespoň udržovat jejich zdravotní stav a díky tomu jim pak umožňují i lepší začlenění do společnosti.

Zdravotní pojišťovny odmítají uznávat i sociální stránku zdravotnických prostředků, kterou lze těžko oddělit. Například i jen „obyčejné“ inkontinenční pomůcky neřeší pouze hygienu a pomoc s nechtěným únikem moči, ale díky nim mohou lidé trpící inkontinencí žít na první pohled život zdravých lidí.

Podobné je to s invalidním vozíkem. Pomáhá zlepšovat zdravotní stav tím, že člověk jen neleží, ale může se posadit, být podle potřeb ve vzpřímenější poloze atd. Má to současně ale i tu druhou stránku věci, že se díky vozíku dostane ven mezi lidi a integruje se tak do společnosti.

Do roku 2011 bylo možné přispět na zdravotní prostředek i ze sociálních dávek, pokud cena zdravotního prostředku nebyla plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Například u tzv. aktivních invalidních vozíků byla tato dávka ze sociálního systému zcela zásadní.  Tyto vozíky jsou lehčí a lidem tak poskytují větší mobilitu, ale současně jsou drahé, takže je pojišťovna hradí jen částečně. Reformou ministra Jaromíra Drábka v roce 2011 byla ale tato možnost zrušena.

Mimo svoji svědeckou výpověď upozornil členy ústavního soudu předseda NRZP ČR Václav Krása i na tento problém, vztahující se k posuzování úhrady zdravotnických prostředků.

 

V Praze 12. 5. 2017                                                                                        Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel