Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

V Plzni se předávaly ceny MOSTY 2009

V Plzni se letos 10. února konal v pořadí již sedmý ročník udílení cen MOSTY 2009. Celkem bylo letos nominováno 91 projektů a osobností. Vítězové jednotlivých kategorií opět získali ocenění, které ztvárnila akademická sochařka Jitka Wernerová. Ostatní nominovaní obdrželi pamětní diplomy od akademického malíře Otakara Trogana. Letošní předávání cen se konalo již počtvrté pod záštitou Livie Klausové, manželky prezidenta ČR. Dalšími hosty byli Milada Emmerová, hejtmanka Plzeňského kraje, Pavel Rödl, primátor města Plzně, ministryně zdravotnictví Dana Jurásková, ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a mnoho dalších.

Posuzování návrhů probíhalo ve dvou kolech. V 1. kole vybrala v prosinci 2009 nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět nejlepších návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvořili zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole 20. ledna 2010 rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií.

Hlavními partnery předávání cen byly Plzeňský kraj, statutární město Plzeň, Úřad vlády ČR,  Metropolitní univerzita Praha a Apex on-line, a.s.. Dalšími partnery pak UMÚN (Umělci malující ústy a nohama), Ateliér SOUKUP, s.r.o., Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni, MEDICCO, s.r.o., Kofola, a.s. a ITA elektro, s.r.o., která poskytla mobilní nájezdovou rampu.

Slavnostní předávání moderoval již podruhé a velmi profesionálně Aleš Cibulka. Z umělců jsme tentokrát měli možnost přivítat Denisu Folkeovou, Lenku Kosinovou, Terezu a Láďu Kerndlovi a Yvonne Přenosilovou.

Počet nominací v jednotlivých kategoriích:

I. kategorie - Cena pro instituci veřejné správy – 24 návrhů

II. kategorie - Cena pro nestátní subjekt – 35 návrhů

III. kategorie - Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením – 18 návrhů

IV. kategorie - Zvláštní cena – 14 návrhů

I. kategorie

Vítěz:

Město Český Krumlov -Zavedení eurozámků a euroklíčů do praxe.

 

Další nominovaní:

Městská Policie MOST -Preventivní aktivity pro handicapované a možnost komunikace s dispečinkem MP pomocí SMS.

Krajský úřad Pardubického kraje - Podpora spolkové a vzdělávací činnosti organizací osob se zdravotním postižením.

Česká televize - Pozitivní a objektivní medializace specifičnosti podmínek života osob se zdravotním postižením a propagace pozitivních forem sociální integrace celé této sociální skupiny.

Město Strakonice - Bezpečné a bezbariérové Strakonice - komplexní zajištění bezbariérovosti a bezpečnosti přechodů a tras ve Strakonicích v letech 2006-2009.

II. kategorie

Vítěz:

Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna -Vytvoření pracovních míst v Centru administrativních služeb družstva invalidů ERGOTEP Proseč a následná spolupráce, cílená k integraci zdravotně postižených spoluobčanů do společnosti – především formou pracovní rehabilitace a vytváření specifických pracovních podmínek pro zdravotně postižené pracovníky.

 

Další nominovaní:

AB plus CZ, s.r.o. - Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a vytvořením podmínek pro zaměstnání nevidomého vozíčkáře, dlouhodobá osvěta v oblasti zaměstnávání osob se ZP.

CAR CLUB, s.r.o. - Projekt HANDY CARD, informační a slevový portál pro osoby se zdravotním postižením.

Občanské sdružení S(C)HODY - Divadelní projekt Létající divadlo na kolečkách přináší informovanost široké veřejnosti o nadání osob s postižením v oblasti divadelní tvorby.

Nadace Vodafone Česká republika - Podpora vývoje, dostupnosti a využití nových komunikačních technologií vhodných pro osoby se sluchovým postižením.

III. kategorie

Vítěz:

Engelbert Mildner - Za jeho celoživotní obětavou a neúnavnou činnost a úctyhodnou iniciativu v oblasti péče o mentálně postižené.

 

Další nominovaní:

Marie Grmelová, ředitelka MŠ - Věnuje již několik let mimořádnou aktivitu dětem s respiračním onemocněním. Její záslužná práce s těmito nemocnými dětmi vede ke zlepšení jejich zdravotního a psychického stavu.

Ing. Roman Folvarský - Projekt Ač sedíme, neposedíme - informace pro handicapované cestovatele.

Ludmila Kantoríková - Dlouholetá činnost v rámci libereckého klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR (ARPZPD).

Marta Kovaříková, Poradenské centrum SNN v ČR - Dlouholetá aktivní a nadstandardní spolupráce při zajišťování sociálně aktivizačních služeb pro nedoslýchavé a neslyšící osoby v regionu Uherské Hradiště.

IV. kategorie

Vítěz:

Naděžda Rubnerová in memoriam - Při loňských letních povodních neváhala skočit do rozbouřené řeky Ploučnice a obětavě pomohla zachránit volající paní na ortopedickém vozíku. Bohužel ji smetl následný proud vody a utonula.

Další nominovaní:

Zájmové sdružení právnických osob - Petr - Sdružení Petr splnilo sen jednomu muži, který v důsledku své nemoci nemusí zůstat do konce svých dní uzavřen v nemocničním prostředí bez naděje na návrat domů.

Manželé Martina a Ivan Stejskalovi - Obětavost, trpělivost, věrnost a touha pomáhat i přes svůj handicap v Domově sv. Josefa.

Ing. Ladislav Strach - Dlouhodobá odborná aktivita v oblasti bezbariérového řešení staveb.

Leona Kubešová - Založení a vedení integrované skupiny moderního a scénického tance FREEDOM 4.

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel