Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Kolik dní má jeden kalendářní týden ?
(jde jen o kontrolní údaj, aby nedocházelo k technickému spamování prostřednictvím jiných počítačů)
Joomla : NRZP

Stanovisko NRZP ČR ke koncepci MPSV ČR na nepeněžní výplatu příspěvku na péči v rámci

MPSV ČR navrhuje část měsíční výše přiznaného příspěvku na péči nevyplácet přímo oprávněné osobě, ale výplatu příspěvku vázat výlučně na úhradu za poskytnuté sociální služby registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. K této změně navrhuje využít aplikace „OKsystému“, který má MPSV ČR zaveden. Z návrhu, který má NRZP ČR k dispozici je zřejmé, že se jedná o velmi administrativně náročný systém, který by vyžadoval např. přípravu nových tiskopisů. Od klientů by vyžadoval poměrně složité administrativní úkony s tím, že klienti by neměli přehled o tom kolik prostředků vyčerpali za poskytnuté služby. Zjišťování pomocí internetu je pomocí klientů sociálních služeb nedostupné. Celý systém by vytvořil zcela nepřehlednou síť závazků a pohledávek a klienti by zcela ztratili přehled o svých možnostech objednat si službu. Ještě složitější situaci by nastala pokud by klient měl více poskytovatelů služeb. Zákon umožňuje, aby si klient zajistil službu prostřednictvím neomezeného počtu poskytovatelů sociálních služeb. Návrh MPSV ČR by takový postup prakticky neumožňoval, protože klient by nebyl schopen se v administrativní džungli vyznat. NRZP ČR proto odmítá návrh MPSV ČR. NRZP ČR se domnívá, že nejlepším způsobem jak řešit financování sociálních služeb je přejít u služeb sociální péče na výkonový systém, opustit systém grantů a teprve poté připravit nějaké restriktivní opatření, pokud byl systém klienty zneužíván. Navržený systém MPSV ČR nepřináší novou kvalitu pro klienty sociálních služeb a z hlediska makroekonomického je velmi pochybné, zda by došlo k úsporám.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel