Poděkování Květy Kánské

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi poděkovat vám všem za vše, co pro nás děláte. Už to, že pro obyčejné lidi přeložíte do "lidštiny" veškeré změny ve znění zákonů, vyhlášek, novelizací, dodatků a nejrůznějších úsporných balíčků, je ohromná pomoc. Vlastně i tím, že na ně upozorníte, protože se obávám, že naši ústavní činitelé hřeší na naši neznalost a neschopnost rozumět všem těm záludnostem a kličkám.

Vaše právní oddělení je nám k dispozici, poradí a bez problémů pomůže. JUDr. Jan Hutař pro nás zpracuje Sociální minimum, tolik potřebné k naší orientaci v množství zákonných norem, podle kterých lze poradit dalším postiženým, seniorům, pečovatelům a dalším. Informace je největší pomocník, a samozřejmě vědět, kde ji získám, je velké plus.

Ráda poděkuju panu předsedovi Krásovi, že se nebojí interpelovat, kritizovat návrhy, které by poškodili kohokoli. NRZP sama podává proti návrhy a nutí ty, kteří rozhodují k zamyšlení. Vysvětluje a propočte, jaký dopad bude ta která změna mít, co to způsobí za další problémy lidem. Jste snad jediná organizace, která se zastává postižených všech kategorií, a pan předseda se nebojí ani čerta.

KRZP pracují stejným způsobem. Ukazuje se, že desetileté působení NRZP má své výsledky a opodstatnění k další činnosti. Domnívám se, že je na nás, jak bude tato spolupráce pokračovat. Jak se členské organizace, a občané vůbec, dokážou k práci rady postavit a spolupracovat.

Společnost Parkinson děkuje za možnost spolupráce vám všem.

KRZP pro středočeský kraj dne 4.11.2010

   Květa Kánská

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel