Doporučení veřejného ochránce práv pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor

Doporučení veřejného ochránce práv pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor (dále jen "Doporučení"), které jsem zpracovala v rámci působnosti ochránce v oblasti naplňování práva na rovné zacházení dle ustanovení § 1 odst. 5 a § 21b zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem Doporučení je zpracování praktického návodu pro dotčené subjekty k úspěšnému naplňování práva na rovné zacházení se zdravotně postiženými, kteří využívají ke svému doprovodu psů se speciálním výcvikem, a to hned v několika oblastech podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). V dalších oblastech lze pro některé subjekty vyvodit povinnost zajistit rovné zacházení se zdravotně postiženými přímo z Listiny základních práv a svobod.

Součástí Doporučení je pojednání s příklady prostorů, kam nelze zamezit vstupu osob v doprovodu vodicích a asistenčních psů. Své závěry opírám o rozbor současné právní úpravy práva na rovné zacházení se zdravotně postiženými obsažené v antidiskriminačním zákoně, Listině základních práv a svobod, jakož i ve zvláštních zákonech, normách evropského práva a mezinárodních úmluvách, jimiž je Česká republika vázána.

Jako přílohu tohoto dopisu Vám zasílám své Doporučení pro informaci a další využití. Budete-li mít k této problematice konkrétní připomínky či poznatky, velmi ráda se s nimi seznámím.

S pozdravem

RNDr. Jitka Seitlová v.r.

Doporučení veřejného ochránce práv (dokument WORD)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel