Pozvánka na konferenci Zaměstnávání osob se zdravotním postižením aneb diverzita po česku

POZVÁNKA

Mezinárodní rozvojové partnerství projektu OP LZZ „Diverzita pro OZP“ a přípravný výbor konference si Vás dovolují pozvat na konferenci

„ZAAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ANEB DIVERZITA PO ČESKU“

Záštitu nad konferencí přezvali: předseda vlády České republiky RNDr. Petr Nečas primátor hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. předseda výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky PhDr. Martin Vacek

Místo konání:

Konferenční sál Rezidence primátora hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 1, Praha 1

Termín konání:

14. 04. 2011 od 9,00 hod.

Registrace účastníků on-line na adrese: www.diverzitaproozp.cz/konference

Webové stránky projektu: www.diverzitaproozp.cz Součástí konference budou mj. audiovisuální ukázky výstupů projektu „Diverzita pro OZP“.

Konference je pořádána bez vložného.

 

Oficiální pozvánka (PDF)

Program (doc)