Pojištění nákladných zdravotních prostředků (nabídka komerčních pojišťoven)

Dne 22.2.2011 se v sídle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR znovu sešla na dohodnutém jednání mezi NRZP ČR a VZP ČR společná pracovní skupina ve složení za NRZP ČR její předseda Bc. Václav Krása a specialista na zdravotnictví a zdravotnické prostředky JUDr. Zdeněk Žižka, pracovník legislativního odboru na straně jedné a za VZP ČR MUDr. Taťána Soharová, ředitelka odboru léčiv a ZP, Ing. Martin Jelínek, Ph.D., vedoucí oddělení zdravotnických prostředků a Mgr. Jiří Matějček na straně druhé.

Na této schůzce zástupci VZP ČR, mimo jiné, seznámili zástupce NRZP ČR s nabídkou, kterou jejich pojišťovně předložily některé komerční pojišťovny. Zástupci komerčních pojišťoven, po zkušenostech uživatelů nákladných invalidních vozíků ze současné doby, zjišťovaly názor VZP ČR na to, zda by měla zájem ona, nebo její pojištěnci-uživatelé nákladných zdravotních prostředků, především pak invalidních vozíků, o pojištění těchto prostředků. Pojištěny by tímto produktem měly být veškeré náklady na jejich opravu, které musí uživatelé hradit sami, ze svých prostředků (v současné době je to 10% z každé opravy takového prostředku), jejich poškození živelními událostmi a jejich odcizení, které nebylo způsobeno zaviněním uživatele. Je možné, že pojištění by krylo i některá jiná rizika.

VZP ČR se k této nabídce staví kladně a ráda by ji akceptovala. Mimo jiné i proto, že tímto způsobem by byly mnohem rychleji a snadněji řešitelné situace, kdy pojištěnec-uživatel zdravotnického prostředku přijde ze dne na den o svoji kompenzační pomůcku, což mu způsobí nesmírné životní komplikace. Zdravotní pojišťovna, za současného stavu legislativy, není schopna tyto případy, které nesnesou odkladu velmi urychleně řešit. Komerční pojištění by mohlo pomoci k urychlenému řešení těchto akutních stavů. Zároveň ale VZP ČR nebyla schopna na nabídku komerčních pojišťoven závazně reagovat, neboť si není jista zájmem o toto pojištění ze strany svých pojištěnců. Proto se obrátila na NRZP ČR se žádostí o její stanovisko k problému.

NRZP ČR také nezná odpověď na otázku týkající se zájmu klientů o toto pojištění. Z výše uvedených důvodů chce provést průzkum mezi svými členskými organizacemi a všemi jejich členy na téma zájem či nezájem o výše uvedené, komerční pojištění.

Vážené členské organizace, vážení členové těchto organizací, vážení pojištěnci VZP a zároveň uživatelé nákladných zdravotních prostředků, především pak invalidních vozíků, které jsou jim propůjčeny VZP ČR do užívání, prosíme Vás tímto o sdělení Vašeho stanoviska k výše uvedenému záměru komerčních pojišťoven. Sdělte prosím, v nejkratším možném termínu svým organizacím, či přímo na e-mailovou adresu: svůj případný zájem o takovéto pojištění. Na upřesnění musím dodat, že žádné bližší podmínky pojištění, včetně výše příp. pojistného nebyly pojišťovnami dosud stanoveny. Podrobnosti takovýchto pojistných produktů by teprve musely pojišťovny vykalkulovat a poté nabídnout. Nyní se tedy vlastně jedná pouze o průzkum trhu, zda se komerční pojišťovny, společně s VZP ČR, či jinými zdravotními pojišťovnami mají vůbec přípravou tohoto produktu zabývat. Předem moc děkuji za spolupráci!

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel