Otevřený dopis Komise pro sociální záležitosti Asociace krajů ČR

Otevřený dopis členů komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti ze dne 1. 2. 2011

SK AKČR byla informována o záměru MPSV realizovat reformu v oblasti sociálních věcí. Návrh, tak jak byl představen, naprosto neposkytuje reálný obraz o smyslu, cílech a připravenosti takto zásadní reformy. Proto komise požaduje odpověď na tyto otázky:

  • Jaké budou ekonomické náklady takové reformy?
  • Jaký dopad bude mít převod agend sociálních odborů z obcí a krajů na úřady práce na zaměstnanost?
  • Jaký dopad bude mít tento krok na dostupnost pro občany?
  • Jak tyto záměry MPSV korespondují s dosud platným zákonem, který stanovuje rok 2012 jako rok přechodu dotačního řízení v oblasti sociálních služeb na kraje?
  • Je tento krok v souladu se záměrem reformy veřejné správy z roku 2002 – přiblížit veřejnou správu občanům? Není pokusem o další centralizaci státní moci?

Vzhledem k naléhavosti uvedených skutečností a jejich dopadu na obce a kraje, vzhledem ke zřejmé nepřipravenosti reformy naléhavě žádají členové SKAK ČR ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka o schůzku, na níž budou podrobně seznámeni se skutečnými cíli, ekonomikou a obsahem reformy.

Projednání požadují s dostatečným předstihem před zahájením kroků v legislativním procesu.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel