Pozvánky a oznámení

Pozvánka na konferenci "Otevírání" univerzitního prostředí lidem s lehkým mentálním postižením

Bližší informace ke konané konferenci naleznete na tomto odkazu zde.

Pozvánka (PDF)

Propozice (PDF)

 

POZVÁNKA NA PRODEJNÍ AKCI českých výrobců oděvů, textilu, hraček, kosmetiky, šperků a potravin

Akce se bude konat ve středu 17. 4. 2019 v době od 11 do 17 hod.v budově SČMVD, Václavské nám. 21, Praha 1ve velké jednací místnosti ve 3. patře budovy (vchod z Jindřišské ulice).

scmvd

 

pozvánka na konferenci "Zdravotní postižení v kontextu sociální práce"

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP společně

s Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR[1]

a InternetPoradnou.cz v Olomouci2

si Vás dovolují pozvat na IV. odbornou konferenci

ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ V KONTEXTU

SOCIÁLNÍ PRÁCE

 

s tematickým zaměřením zejména na oborovou a mezioborovou spolupráci v podpoře inkluzivního života osob s postižením.[1] 

Součástí konference budou odpolední prezentace tematicky relevantních diplomových prací našich studentů a také výstupy či náměty z mezinárodního projektu ICLife, zaměřeného na zapojení osob s mentálním postižením do univerzitního prostředí.

Konference se koná 26. září 2019 v AULE CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc,

od 9:30 hod.

Jsou na ni srdečně zváni zástupci pomáhajících profesí, studenti

a zainteresovaná veřejnost.

Nad konferencí převzal záštitu prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.,

děkan CMTF UP

 

Přihlášení na konferenci naleznete zde.

Pro přihlášené účastníky je konference zdarma.

dotazy:

Těšíme se na Váš zájem, Vaše zkušenosti, náměty a příklady dobré praxe.

doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.     PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D.

vedoucí pořádající katedry                               odborný garant konference

[1] www.apzp.cz

2 www.iporadna.cz

Konference se koná v rámci projektu Inovace metod sociální práce s rodinou IGA 2019_007

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel