Informace č.: 21 - 2013

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám pozvánku na předávání cen NRZP ČR MOSTY. Již X. ročník předávání cen se tentokrát uskuteční ve Žďáru nad Sázavou v Domě kultury ve čtvrtek 21. 3. 2013 od 15:00 hodin. Dovoluji si Vás všechny co nejupřímněji pozvat. Před Kulturním domem bude vyhrazené parkoviště pro účastníky této akce. NRZP ČR z finančních důvodů nezajišťuje dopravu z jednotlivých regionů republiky. Pokud pojedete na tuto akci vlakem, zajišťuje město Žďár nad Sázavou dopravu z vlakového nádraží před Kulturní dům. Časy jednotlivých linek Vám ještě upřesníme, nebo budou na stránkách www.nrzp.cz. Těším se na setkání s Vámi. 

Vážení přátelé,

dnes se na nás obrátila Policie ČR ve věci označení O7 – parkovací průkaz. Od 1. ledna 2013 již nejsou platná označení O1 (to je symbol vozíčkáře). Toto označení bylo nahrazeno tzv. Evropským parkovacím průkazem, označení O7. Policie nám sdělila, že doposud tolerovala, pokud osoby se zdravotním postižením používaly neplatné označení O1. V současné době již nebude tuto věc Policie ČR tolerovat.  Upozorňuji Vás na to a prosím Vás, abyste si urychleně vyměnili označení O1 za parkovací průkaz. Parkovací průkaz obdržíte na odborech sociální péče obcí s rozšířenou působností. Stačí předložit platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a jednu průkazovou fotografii. Na počkání Vám bude parkovací průkaz vydán. Prosím Vás, abyste tak učinili neprodleně, jinak můžete obdržet pokutu. Parkovací průkaz je důležitý nejen pro stání a vjezd do míst, kde je povolen vjezd pouze dopravní obsluze, ale také z toho důvodu, že nemusíte v ČR platit dálniční poplatky. Byli jsme upozorněni, že zvláště v Praze bude Městská policie kontroly provádět. 

Vážení přátelé,

oznamují Vám, že od 28. 2. 2013 jsme uzavřeli z finančních důvodů naši poradnu v Ústí nad Labem. Neobdrželi jsme dotaci od MPSV ČR na tuto poradnu a tak jsme byli nuceni její činnost ukončit. Zároveň Vám sděluji, že došlo ke změně adresy poradny v Pardubicích. Nová adresa je Poradna NRZP ČR, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel