Informace č.: 19 - 2013

Vážení přátelé,

jak jsem již avizoval v minulé informaci, jednal jsem v pondělí 4. 3. 2012 s paní ministryní L. Müllerovou o jednotlivých problémech. Témat bylo poměrně mnoho a pokusím se Vám je přiblížit.

Prvním tématem jednání byla sKarta, kde jsem se paní ministryni snažil vysvětlit, že nerozumíme tomu, proč nedošlo k zastavení vydávání sKaret, a to do doby nové legislativní úpravy. Oznámil jsem ji, že nebudeme souhlasit s sKartou jako identifikátorem, neboť nevidíme důvod pro vydávání nových karet. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud má někdo průkaz TP, ZTP a ZTP/P s dobou platnosti na neurčito, tak proč by tento průkaz se měl měnit na nějakou identifikační kartu. Oznámil jsem paní ministryni také, že jsme připraveni podpořit jednotlivé občany, pokud budou žalovat stát o náhradu škody za neoprávněné nakládání s jejich osobními údaji. Paní ministryně mi sdělila, že si všechny tyto věci uvědomuje. Ve středu 6. 3. 2013 bude Vláda projednávat návrh Senátu na zrušení sKarty. Při této příležitosti paní ministryně L. Müllerová bude vládu informovat o přípravě novel zákonů, kde je kodifikována Karta sociálních systémů. Další informace se dozvíme až po jednání Vlády.

Druhým bodem jednání bylo vydávání náhradních průkazů OZP při jejich ztrátě, odcizení nebo znehodnocení. Informoval jsem paní ministryni o tom, že v současné době jsou v těchto případech vydávány náhradní průkazy, ale pouze s dobou platnosti do 31. 12. 2013, i když platnost těchto průkazů byla na dobu neomezenou. Paní ministryně přijala moji argumentaci, že tímto omezením doby platnosti dochází k porušení zákona a přislíbila, že tato věc bude napravena.

Třetím bodem jednání byla příprava novely zákona o sociálních službách. Bylo nám přislíbeno, že obdržíme návrh zákona, ale dosud jsme nic neobdrželi. Paní ministryně L. Müllerová mi sdělila, že zákon nijak nově neupravuje příspěvek na péči a řeší spíše technické věci, způsob dalšího vzdělávání, akreditací a podobně. Budeme mít možnost se k návrhu zákona vyslovit v připomínkovém řízení.

Čtvrtým bodem našeho společného jednání bylo posuzování zdravotního stavu ve vztahu k průkazkám OZP a ve vztahu k příspěvku na péči. Sdělil jsem paní ministryni, že se stále více ukazuje, že společné posuzování zdravotního stavu pro účely míry závislosti, a pro účely přiznávání průkazů OZP, poškozuje jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením. Současně jsem jí sdělil jsem, že požadujeme rozdělení posuzování nároků na průkazy OZP a dávky pro osoby se zdravotním postižením od posuzování míry závislosti na pomoci druhé osoby, to je pro účely příspěvku na péči. Uvedl jsem příklad osoby, která si požádá o průkaz ZTP a místo toho, aby byla posouzena její schopnost v mobilitě a orientaci, je posuzována její schopnost zvládat i další životní situace, i když o příspěvek na péči nežádá. Na základě posudku potom žadateli, který zvládne další životní situace, není průkaz ZTP přiznán, což je samozřejmě nesmysl. Paní ministryně L. Müllerová přiznala, že také spatřuje problém ve společném posuzování. Souhlasí s ustavením pracovní komise z představitelů MPSV ČR, NRZP ČR a sekretariátu VVZPO. Současně jsem paní ministryni informoval o tom, že jsme rozhodnuti podpořit návrh paní poslankyně Klasnové a dalších poslanců, tisk 893, který vrací způsob posuzování před rok 2012. Tento zákon by nám mohl pomoci při prosazení důležitých změn. Budeme usilovat o to, aby se tato pracovní skupina sešla co nejdříve. Uvítám Vaše náměty, jak si představujete způsob posuzování ve vztahu k průkazům OZP a ve vztahu k příspěvku na péči.

Pátým bodem našeho jednání bylo nedodržování lhůt při žádostech o přiznání průkazů OZP, příspěvku na péči a jednotlivých dávek. Situace je pořád stejná, Úřady práce nedodržují správní lhůty. Informoval jsem paní ministryni, že tato situace je neudržitelná, a že jsem přesvědčen, že situaci zhoršují vydávané sKarty. Paní ministryně mi k této věci sdělila, že má informace o tom, že správní řízení trvá příliš dlouho. Tento stav je způsoben dvěma faktory. Jednak došlo k výraznému podcenění počtu potřebných pracovníků na Úřadech práce a přecenění úlohy budovaného počítačového systému. Tento systém je proti očekávání pomalý, občas dochází k jeho výpadkům a podobně. Paní ministryně uvedla, že v současné době nejsou schopni urychleně napravit současný stav. Přesunuje z ministerstva další desítky pracovníků na Úřady práce a z ČSSZ odchází na Úřady práce další dvě stovky pracovníků. Přesto zde budou stále chybět stovky pracovníků. Paní ministryně L. Müllerová uvedla, že si tento problém uvědomuje, a že bude řešen postupně, s čímž my těžko můžeme souhlasit.

Posledním bodem jednání byla příprava Monitorovacího výboru pro implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Sdělil jsem paní ministryni, že nerozumím tomu, proč je pořád měněno složení pracovní skupiny pro přípravu statutu Monitorovacího výboru. Dále jsem uvedl, že i nadále trváme na dodržení tzv. Pařížských principů, které stanoví, že státní správa by v Monitorovacím výboru měla mít hlasy poradní, nikoliv rozhodující. Paní ministryně mi sdělila, že ona nedala podnět ke změně složení pracovní skupiny, že pouze uložila svým spolupracovníkům, aby jednání o přípravě statutu Monitorovacího výboru byla ukončena tak, aby Vláda schválila statut do 30. 6. 2013.

 

Vážení přátelé,

včerejšího dne jsme při jednání dostali informaci, že se Vláda odmítla zabývat v letošním roce ratifikací Opčního protokolu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Je to pro nás zcela nová a nepříjemná informace. Ratifikace Opčního protokolu byla zahájena v říjnu 2012, kdy MPSV ČR připravilo potřebný materiál, který byl předán do vnějšího připomínkového řízení. Podle našich informací k materiálu vznesly zásadní připomínky ministerstvo zahraničí a některá další ministerstva. MPSV ČR na základě těchto zásadních připomínek se rozhodlo stáhnout návrh na ratifikaci Opčního protokolu Úmluvy a Vláda s tím souhlasila. Opční protokol je důležitý především proto, že umožňuje, aby si jednotliví občané stěžovali Výboru Úmluvy při OSN, pokud nejsou jejich práva, vyplývající z Úmluvy, dodržena. Ministerstva se obávala velkého množství stížností. My se však domníváme, že žádné stovky stížností by nebyly. Pouze by Český stát musel lépe dodržovat jednotlivá ustanovení Úmluvy OSN.

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel