Informace č.: 98 - 2012

Vážení přátelé, 

31. prosince 2012 končí nominace projektů na cenu NRZP ČR MOSTY za rok 2012. Tato cena je udělována ve čtyřech kategoriích. Jedná se o tyto kategorie: 

  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením

 

Pokud víte o nějakém projektu, který dlouhodobě pomáhá osobám se zdravotním postižením nebo o mimořádném činu či aktivitě, či o osobnosti hnutí osob se zdravotním postižením, prosím, abyste nám urychleně poslali Váš návrh. Návrh je možné poslat i elektronicky, a to na této adrese: http://www.nrzp.cz/projekty/cena-mosty/330-formular-cena-mosty.html 

Na této adrese také najdete soutěžní řád ceny MOSTY, případně nominační arch, pokud byste chtěli někoho nominovat písemně. Pokud Vaší nominaci podpoříte nějakou fotkou, výpisem z článku či dalším materiálem, samozřejmě, že takový návrh má větší šanci na ohodnocení. Prosím Vás, abyste Vaše návrhy zaslali co nejdříve. Bude se přihlížet k těm návrhům, na kterých bude datum podání nejpozději 31. 12. 2012. 

Vážení přátelé,

ještě stále není vyřešen problém přestěhování Vládního výboru pro zdravotně postižené občany do kompetence ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda ČR o návrhu na převod poradních orgánů vlády do kompetence jednotlivých ministerstev bude ještě jednat. Proto Vás opět  prosím, abyste psali panu premiérovi, případně dalším ministrům, že nesouhlasíte s tím, aby především Vládní výbor pro zdravotně postižené občany byl převeden do kompetence MPSV ČR. Ztratila by se tím důležitost tohoto orgánu, akceschopnost a nezávislost. Stačí napsat pár vět panu premiérovi, že tento poradní orgán vnímáme jako důležitý komunikační kanál s vládou. 

Vážení přátelé,

včera se uskutečnila tisková konference krizového štábu „Občané, braňte svoje nemocnice“. Doposud nejsou vůbec podepsány smlouvy mezi jednotlivými nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami. To znamená, že od 1. ledna 2013 nebude smluvně zajištěna péče v žádné nemocnici. Přesto se nemusíte obávat, že by Vám péče v nemocnicích nebyla poskytnuta. Jednotlivé nemocnice budou poskytovat péči v dosavadním rozsahu a nebudou ji vůbec omezovat. Věříme, že to přiměje pojišťovny, aby uzavřely smlouvy, které zajistí dosavadní úroveň zdravotní péče a dostupnost zdravotní péče pro občany, a tím i pro osoby se zdravotním postižením. Chtěl bych Vám všem, kteří jste podepsali petici, poděkovat za Vaši podporu. Petici celkem podepsalo více než 50 tisíc lidí. V úterý 18. 12. 2012 budeme tuto petici předávat předsedkyni Poslanecké sněmovny a budeme žádat, aby se Poslanecká sněmovna tímto problémem zabývala. 

 

Přeji Vám všechno dobré 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel