Informace č.: 78 - 2012

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám ještě jednou materiál, který vypracoval prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb, pan Ing. Jiří Horecký, MBA. Materiál se vztahuje k problematice příspěvku na péči. Pan prezident svým návrhem na změnu výplaty a použití příspěvku na péči se snaží vyvolat diskuzi na téma financování sociálních služeb. Tato diskuze je nepochybně nutná. Současný stav, kdy jsou neustále kráceny dotace poskytovatelům sociálních služeb a zároveň je prováděna restrikce při přiznávání jednotlivých stupňů příspěvku na péči, ve svých důsledcích povede k tomu, že systém sociálních služeb bude mít méně finančních prostředků. Pan J. Horecký se soustředí především na lepší využití příspěvku na péči k financování sociálních služeb. K tomuto materiálu provedla oponenturu paní Ing. Jana Hrdá, místopředsedkyně NRZP ČR. Myslím si, že oponentura je velmi dobrá a posílám Vám ji současně s dokumentem pana J. Horeckého, abyste si mohli celou problematiku řádně prostudovat. 

Chtěli bychom v této věci vyvolat diskuzi, protože je nepochybné, že současný stav financování sociálních služeb není dlouhodobě udržitelný a musí v něm dojít k zásadním změnám. Nemyslím si však, že by tyto změny měly být takové, jak navrhuje pan prezident J. Horecký. Pokud budete mít připomínky a náměty, budu rád, když je budete odesílat na adresu paní Ing. Jany Hrdé,

Vážení přátelé,

znovu Vám připomínám petici „Občané, braňte svoji nemocnici!“ Prosím, abyste šířili tuto petici a zabránili tak rušení nemocnic. Text petice najdete na webových stránkách www.nrzp.cz

Přeji Vám všechno dobré. 

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel