Informace č.: 60 - 2012

Vážení přátelé, 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nám oznámil, že na náš podnět zahájil řízení ve věci uzavření smlouvy o Kartě sociálních systémů mezi MPSV ČR a Českou spořitelnou a.s. Naší snahou je zpochybnit skutečnost, že smlouva byla uzavřena aníž byly dodrženy podmínky koncesního zákona a zákona o veřejných zakázkách. V současné době je v Poslanecké sněmovně tisk 594/4, což je návrh zákona vrácený Senátem, který upravuje souběh příspěvku na péči a rodičovského příspěvku, dále opět umožňuje poskytnutí příspěvku na závěsná zvedací zařízení, stanoví, že klienti se zdravotním postižením v ústavních zařízeních budou moci požádat o příspěvek na péči a zvyšuje příspěvek na péči ve III. a IV. stupni u dětí  od 4 do 7 let v případě, že nepobírají zvýšení příspěvku na péči z důvodu nižších příjmů. V tomto návrhu zákona Senát provedl, na náš podnět, úpravu, která říká, že všechny transakce spojené s tzv. sKartou jsou bezplatné. Pokud by sněmovna přijala tento pozměňovací návrh, znamenalo by to, že Česká spořitelna nebude mít profit z sKaret a je i pravděpodobné, že by od smlouvy odstoupila. Dovoluji si požádat všechny, kterým vadí, že se zde zavádí podivné propojení průkazky ZTP a platební karty, abyste napsali poslancům jak je pro nás důležité, aby Poslanecká sněmovna přijala návrh zákona, který je v tisku 594/4 v podobě jak tento zákona schválil Senát. Argumentů proč podporovat senátní verzi je mnoho. Je to nedostupnost bankomatů, nepřijatelnost propojení průkazky ZTP s platební kartou, zatížení nadbytečnými poplatky příjemců dávek a podobně. 

Vážení přátelé, myslím si, že jasným argumentem proti sKartě je nepřístupnost  a nedostupnost bankomatů České spořitelny. V příloze Vám posílám ukázku dostupnosti bankomatu v Českých Velenicích. Je to 3000 město, kde je pouze tento bankomat, který je dostupný po pěti schodech, tzn. že je pro všechny lidi, kteří mají problém s pohybem, prakticky nedostupný. Nejbližší další město, kde může být bankomat České spořitelny je město Nové Hrady. Tisíce lidí tudíž nemají možnost se k penězům z dávek dostat pokud jim nebudou doručovány poštovní poukázkou. 

Vážení přátelé, chtěl bych Vás poprosit, abyste, pokud máte ve Vašem okolí podobně nepřístupné bankomaty České spořitelny, je vyfotili a poslali nám tuto fotografii na adresu

Začátkem července jsme oslovili ministra zdravotnictví s dotazem jak je to s časovou limitací elektrických vozíků. Novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byla prodloužena směrná užitná doba od 1. 4. 2012 u elektrických invalidních vozíků z původních 5-ti let na 7 let. V poslední době jsme měli mnoho dotazů jak to vlastně je s užitnou dobou u vozíků, které byly předepsány před 1. 4. 2012. Dodavatelé, distributoři a zdravotní pojišťovny informovali, že 7-mi letá užitná doba se vztahuje i na vozíky předepsané před rokem 1. 4. 2012. Jednalo by se však o retroaktivitu, kterou náš ústavní systém nepřipouští. Požádali jsme tedy pana ministra o vysvětlení. V příloze Vám posílám odpověď pana ministra, který potvrzuje náš názor, že 7-mi letá lhůta se vztahuje pouze na vozíky předepsané až po 1. 4. 2012. S odpovědí pana ministra Hegera jsme se obrátili na VZP ČR s požadavkem, aby VZP ČR nám sdělila zda stanovisko MZ ČR bude akceptovat. Doporučuji Vám všem, abyste se bránili pokud by některá zdravotní pojišťovna trvala na tom, že 7-mi letá lhůta se vztahuje i na elektrické vozíky předepsané před 1. 4. 2012. K argumentaci můžete použít přiložený dopis pana ministra. 

Přeji Vám všechno dobré 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR