Informace č. 59 - 2012

Vážení přátelé, 

posílám Vám program konference „Výuka k různosti na školách v ČR“. Konference je pořádaná v rámci projektu „Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání“. 

Tento projekt realizuje NRZP ČR společně s Centrem vizualizace a interaktivity vzdělávání Ostrava a s dalšími subjekty. Považujeme tuto konferenci za velmi důležitou, která by měla posunout pohled na vzdělávání žáků se zdravotním postižením v běžných školách. 

Na pozvánce máte adresu, kde je nezbytné se elektronicky přihlásit. Pokud máte zájem o tuto konferenci, doporučuji Vám tak učinit co nejdříve. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR