Informace č.: 48-2012

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám odpovědi Úřadu práce ČR na naše otázky ve věci tzv. sKarty. 

Je zřejmé, že MPSV ČR a Úřad práce ČR se rozhodly otočit výkladem dikci zákona, která se týká výplaty sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením. Doporučuji Vám, abyste si zvláště všimli pasáže, která se týká způsobu výplaty dávek při obdržení sKarty. Pan náměstek generálního ředitele ÚP M. Žárský prakticky popřel možnost posílání peněz poštovní poukázkou, přičemž charakterizuje jako výplatu v hotovosti výběr peněz z bankomatu. To je absolutní popření toho co bylo dohodnuto a také argumentace, kterou představitelé MPSV ČR říkali při projednávání zákonů sociální reformy v Poslanecké sněmovně. Kdyby neumožnili výplatu dávek poštovní poukázkou, tak by pravděpodobně Karta sociálních systémů Parlamentem neprošla.

Máme tyto zásadní výhrady vůči výplatě dávek prostřednictvím sKarty:

-          Přibližně 1/3 příjemců dávek způsobí sKarty obrovské problémy, protože se nemají možnost dostat k bankomatu, nemohou nakupovat bankovní kartou, a tudíž jejich jedinou možností jak peníze obdržet je poštovní poukázkou. Jedná se přibližně o 100 tisíc lidí.

-          Česká spořitelna bude mít detailní informace o svých klientech, a to až po informaci, jaký je zdravotní stav klientů a podobně. Pokud bude mít klient účet v jiné bance, tak i o tom bude mít Česká spořitelna detailní informace. Zároveň bude moci sledovat, ve kterých prodejnách, případně za co, realizujeme naše dávky. Jsme přesvědčeni o tom, že komerční subjekt nemá mít takové informace, neboť jsou snadno zneužitelné.

-          Byli jsme upozorněni, že sKarta, jako bankovní produkt, může podléhat exekuci. To znamená, že by mohly být tyto účty zablokovány ve prospěch exekutora. Samotný příspěvek na péči, případně na mobilitu nelze zablokovat exekutorem.

-          Velký problém také může vzniknout tím, když karta bude používána často jako průkazka ZTP. Může dojít ke ztrátě a ukradení. Tím, že bude obecně známo, že tyto průkazky jsou i bankovními kartami, tak může být snaha je odcizit.

 

O výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením intenzivně jednáme s MPSV ČR. Ve středu 20. 6. 2012 v 18:00 hodin máme schůzku s 1. náměstkem V. Šiškou. Samozřejmě, že Vás budu o průběhu jednání informovat.

 

 

Vážení přátelé,

 

opětovně Vás Prosím, abyste nyní byli aktivní. Pokud pobíráte dávky poštovní poukázkou a tato forma Vám vyhovuje, piště prosím e-maily a dopisy panu ministrovi J. Drábkovi, MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376,  128 02 Praha 2,

a generálnímu řediteli Úřadu práce ČR, panu J. Kubešovi, Karlovo náměstí 1,  128 00 Praha 2, .

 

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR