Informace č.: 36 - 2012

Vážení přátelé, 

v pátek 4. května jsem Vás, v informaci č. 35, informoval o průběhu jednání s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem. Vzhledem k tomu, že pan ministr neustále odmítá myšlenku, že zvyšováním poplatků a doplatků za léky a zdravotnické prostředky, se výrazně zhoršuje dostupnost zdravotní péče pro příjemce starobních a invalidních důchodů, dovoluji si Vás všechny požádat o spolupráci. 

Prosím Vás, abyste panu ministrovi popsali, o kolik více peněz doplácíte na zdravotní péči. To znamená, o kolik se Vám zvýšily poplatky za léky, poplatky za zdravotnické pomůcky, platby za ošetření zubů a další zvýšení výdajů za zdravotní péči. Důležité je také, abyste popsali, jak se zvyšují výdaje rodin, které pečují o děti se zdravotním postižením. Prosím Vás, abyste vždy podrobně napsali, co tyto zvýšené výdaje znamenají pro Vaše rodinné rozpočty, které věci nebo služby musíte omezit. Tyto dopisy pište vždy s otázkou, jak máte řešit Vaši složitou situaci, kde máte žádat o pomoc apod. Je důležité vždy formulovat otázku, aby Vám musel pan ministr odpovědět. Dopisy piště na adresu MUDr. Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR, MZ ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, nebo na e-mail: . Chceme takto provést určitý průzkum současné situace zatížení občanů se zdravotním postižením a jejich rodin, neustálým zvyšováním spoluúčasti ve zdravotnictví. Současně bude mít pan ministr přesné informace, co jeho reformy způsobují. 

Vážení přátelé, dne 7. května byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 141/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Jedná se o novelu zákona, která ruší desetiletou lhůtu u příspěvků na nákup motorového vozidla, které byly přiznány před 1. 1. 2012. Zákon je účinný od 22. května 2012. To znamená, že všichni ti, jimž letos končí pětiletá lhůta od posledního příspěvku, mohou po 22. 5. 2012 opět o příspěvek požádat. 

Dovoluji si Vás ještě pozvat na demonstraci, kterou pořádá Rada seniorů České republiky za podpory  Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Cílem demonstrace je dosáhnout změnu vládní politiky vůči důchodcům a zdravotně hendikepovaným občanům. Na demonstraci bude přečtena petice obsažená na úvodní webové stránce Rady seniorů České republiky. Tam je možno ji načíst včetně podpisových archů a dále podepisovat podle přiložených pokynů. Podepsané petiční archy je třeba včas dopravit na adresu Rady seniorů České republiky.

Demonstrace se uskuteční ve středu 30. května 2012 od 13 hodin na náměstí Jana Palacha v Praze a bude následovat pochod přes Vltavu k budově předsednictva vlády, kde vedoucí představitelé Rady seniorů České republiky a petiční výbor předají petici s podpisovými archy.

Demonstrace je svolávána proto, že premiér České republiky odmítl s Radou seniorů jednat o snížení valorizaci penzí na roky 2013 – 2015 a vláda rozhodla o nás bez nás. Snížení valorizací se týká také všech invalidních důchodů. Valorizace penzí na úrovni 1/3 inflace a 1/3 růstu reálných mezd je naprosto nedostatečná. Naší účastí na této demonstraci bychom měli také vyjádřit zásadní nesouhlas s dalším podivným návrhem pana ministra Kalouska. Pan ministr navrhuje, aby zákon o daních z příjmů znemožnil uplatnění základní slevy na dani u poplatníků, kteří jsou poživateli invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně.  Tím dojde k výraznému poškození především těch pracovníků, kteří pracují za minimální mzdu nebo dokonce za sníženou minimální mzdu. V příloze Vám posílám dopis, který jsem v této věci poslal ministru financí, kde je vše podrobně vysvětlené. Je to další útok na komunitu lidí se zdravotním postižením, bez toho, aby předkladatelé návrhu zvážili jeho dopady. Vážení přátelé, velmi bych přivítal, kdybyste se ozvali a napsali panu ministrovi Kalouskovi, že s tímto návrhem zásadně nesouhlasíte. Přesnou adresu najdete v přiloženém dopise ministrovi Kalouskovi.

NRZP ČR je připravena přispět na dopravu všem, kteří se včas nahlásí, že pojedou na tuto demonstraci. Prosím Vás, abyste si již teď zajišťovali dopravu. Budeme přispívat na zvlášť vypravené autobusy nebo mikrobusy. Objednané spoje nahlašujte panu Jiřímu Venclovi, řediteli regionálního odboru NRZP ČR, tel. 266753424, e-mail: .

Těším se s Vámi na setkání na Palachově náměstí v Praze 30. května 2012 a přeji Vám všechno dobré.

 

Václav Krása

Předseda NRZP ČR