Informace č.: 31 - 2012 - Informace o konání demonstrace 21.4.2012

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám noviny Stop Vládě, které byly vydány v souvislosti s přípravou celonárodní demonstrace, která se uskuteční 21. 4. 2012 ve 13:00 hodin v Praze na Václavském náměstí. NRZP ČR je jednou z organizací, která se přihlásila k této iniciativě, a která se spolupodílí na její přípravě. Smyslem demonstrace je dát vládě signál, že občané ČR nesouhlasí s asociální politikou současné vlády, s privatizací státu a jeho činností, s likvidací řady veřejných služeb. 

My, lidé se zdravotním postižením, jsme jako jedni z prvních poznali důsledky činnosti této vlády Všichni velmi dobře víte, že byla snížena podpora mobility občanů se zdravotním postižením, že se zpřísňují podmínky přiznání příspěvku na péči, že mnozí z nás přicházejí o invalidní důchody, že nefunguje systém příspěvků na schodišťové plošiny, a že získat průkaz ZTP je dnes téměř nadlidský úkol. Pokud tato vláda bude takto pokračovat, čeká nás v příštím roce zvyšování poplatků ve zdravotnictví, delší čekací doby na zdravotní péči, téměř nulová valorizace důchodů a mnohem vyšší ceny léků, potravin a zdravotnických prostředků, protože dojde k dalšímu zvyšování daně z přidané hodnoty. Z výše uvedených důvodů rozhodlo předsednictvo NRZP ČR o účasti na společné demonstraci.

Vážení přátelé,

vzhledem k tomu, že jsme partnery a podílíme se na přípravě demonstrace, dokázali jsme zajistit i potřebné služby pro Vás, kteří se demonstrace účastníte. Vpravo od sochy sv. Václava bude vyhrazený sektor pro osoby na vozících a pro další osoby se zdravotním postižením. Na tribuně budou přítomni tlumočníci do znakového jazyka a přímo na Václavském náměstí bude i bezbariérové WC. V příloze Vám posílám  mapu Václavského náměstí s vyznačením sektoru pro osoby se zdravotním postižením. Pokud budete potřebovat parkovat, tak nejbližší parkoviště je naproti Hlavního nádraží, kam se dá sjet přímo z magistrály (Wilsonova ulice). Toto parkoviště je však placené. Z tohoto parkoviště na Václavské náměstí se jde asi 10 minut. Pokud budete parkovat na záchytných parkovištích, tak je možné se na Václavské náměstí dostat metrem trasa A a C, stanice Museum. Na této stanici je bezbariérový výstup.

Věřím proto, že řada z Vás se do Prahy vypraví. Jednotlivé odborové svazy zajišťují dopravu ze všech větších měst ČR. Koordinátoři NRZP ČR v krajských městech mají informace, kde jsou volná místa v autobusech či vlacích, které vypravují odborové svazy a stačí, když se na ně obrátíte, oni Vám zajistí místo v těchto dopravních spojích. V příloze Vám posílám tabulku spojení na krajské koordinátory NRZP ČR.  Demonstrace na Václavském náměstí začíná ve 13:00 hodin, ale bude lépe, když se na Václavské náměstí dostavíte přibližně kolem 12 hodiny.

NRZP ČR je připravena uhradit část nákladů, spojených s dopravou na demonstraci. Pokud byste dokázali se domluvit na společném mikrobusu, či autobusu, jsme schopni náklady takové dopravy uhradit. Samozřejmě, že tuto věc je nezbytné nejprve konzultovat s ředitelem regionálního odboru NRZP ČR, panem Jiřím Venclem, tel.: 604 235 885, e-mail: .

Vážení přátelé,

je velmi důležité, abychom byli schopni se hlasitě ozvat proti asociálním zákonům, které zhoršují náš život. Proto věřím, že uděláte všechno proto, aby Vás do Prahy přijelo co nejvíc. Demonstrace je dobře organizačně připravena a myslím si, že se nemusíte ničeho obávat.

Těším se na setkání s Vámi 21. 4. 2012 na Václavském náměstí.

 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel