Informace č.: 27 - 2012

Vážení přátelé, 

děkuji Vám všem, kteří jste se účastnili demonstrace před MZ ČR. I když nás nebylo tolik, jako loňského roku, přesto považuji Vaši účast za velmi důležitou. Snad se ministerstvo zdravotnictví pohne a začne jednat. Dnes jsme jej opět vyzvali k jednání, protože návrh Nařízení vlády, který nám byl předán po demonstraci, je v některých oblastech ještě horší. 

V pondělí jsme opět jednali na MPSV ČR s náměstkem ministra panem D. Kafkou. Ministerstvo navrhuje ponechat souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí do čtyř let. U dětí do 7 let by byl zvýšen příspěvek na péči o 2 000,- Kč (mimo zvýšení z důvodů nízkých příjmů) u dětí, které by nemohli navštěvovat pravidelně školku či školu. K uplatnění nároku by stačilo čestné prohlášení. Tuto variantu jsme odmítli jako nedostatečnou. Sami navrhujeme zvýšit příspěvek na péči u dětí mezi čtvrtým a sedmým rokem o tři tisíce korun, a to bez ohledu na to, zda navštěvuje školu. Věc bude dořešena na setkání s panem ministrem. 

U příspěvku na mobilitu klientů ústavních zařízení se zdá, že dojdeme ke shodě a bude akceptován náš návrh, kdy nárok na příspěvek by byl v případě čtyř jízd v měsíci. 

Zatím není dořešen systém přiznávání průkazů ZTP do doby než bude účinný systém Karet sociálních systémů. K 31. 3. 2012 bude pracovníkům Úřadu práce rozeslán metodický přípis, který má zajistit poskytování náhradních průkazů ZTP a urychlit celý systém přiznávání. 

Došlo k dohodě ve věci formulářů. Od 1. 7. 2012 budou zcela nové formuláře žádostí o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Úřady práce budou informováni, že pokud nebude klient požadovat zrušení spoluúčasti, nemohou zjišťovat majetkové poměry společně posuzovaných osob. U formuláře žádosti o příspěvek na mobilitu budou údaje o zdravotní pojišťovně a rodné číslo uvedeny jako nepovinné. 

Zatím není dojednán systém poskytování zdvihacích zařízení – schodišťových plošin apod. Řešení této záležitosti bude vyžadovat rozsáhlou novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením.

Ve dnech 5. a 6. dubna se uskuteční jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, kde bude pravděpodobně projednán i poslanecký návrh o souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. Právě do jednání tohoto výboru bychom se měli dohodnout na znění konečné verze. Pokud nám chcete pomoci, bylo by dobré, abyste oslovili Vaše poslance a vysvětlili jim důležitost tohoto souběhu pro zajištění potřebné péče o děti se zdravotním postižením.

 

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Václav Krása

Předseda NRZP ČR