Informace č.: 10-2012 - Tisková konference NRZP ČR k návrhu zákona č.: 366/2011 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Vážení přátelé, 

dnes se uskutečnila tisková konference NRZP ČR, na které jsme předložili návrh zákona č. 366/2011 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a dalších souvisejících zákonů. Smyslem předkládané novely zákona je navrátit možnost společné výplaty rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do 7 let věku. V příloze Vám posílám tiskovou zprávu z tiskové konference. 

Od 1. ledna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 366/2011 Sb., kterým se změnil zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách a zákon o státní sociální podpoře. Tímto zákonem došlo ke zrušení souběhu výplaty rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do 7 let věku. Současně byl zrušen sociální příplatek pro rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením jejichž společný příjem nedosahoval dvojnásobku životního minima. Tím došlo k velmi vysokému snížení příjmů těchto rodin a k ohrožení jejich schopnosti zajistit potřebnou péči. NRZP ČR vyhodnotila tuto situaci jako mimořádně kritickou. Návrh zákona, který Vám posílám v příloze, jsme již odeslali do Poslanecké sněmovny a požádali jsme poslance, aby si návrh osvojili a podali jej. 

Novelou zákona řešíme alespoň nejkřiklavější problém, který vyvstal v souvislosti s tzv. sociální reformou. Situace rodin s malými dětmi se zdravotním postižením je opravdu neřešitelná. Dovolím si Vás všechny požádat, abyste psali poslancům, případně je oslovovali v jejich kancelářích a žádali je, aby tento návrh zákona podpořili, případně, aby Vám řekli proč nechtějí novelu podpořit. 

Vážení přátelé,

v příloze Vám dále posílám zprávu, kterou vypracovali informatici Úřadu práce ČR na žádost generálního ředitele. Informace popisují proč nefunguje nový systém výplaty sociálních dávek na úřadech práce. Myslím si, že je to velmi zajímavé čtení, a to především pro ty z Vás, kteří se vyznají v informačních systémech. Zdá se však, že skutečně určitý problém vzniká také tím, že existuje jakési propojení mezi vedením MPSV ČR a některými firmami, které mají zajišťovat nový informační systém nepojistných dávek. Pan ministr J. Drábek neustále hovoří o tom, že byly vyplaceny všechny sociální dávky do konce ledna 2012. Dnes však i na své tiskové konferenci potvrdil, že byly vyplaceny pouze dávky, které byly přiznány do 31. 12. 2011. Nebyly však vyplaceny a ani zavedeny do systému dávky, které byly přiznány v průběhu měsíce ledna 2012. Z tohoto důvodu se obáváme, že může dojít ještě k větším problémům s výplatou dávek v měsíci únoru 2012, a to především u nově přiznaných dávek.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
  • Novela zákona 366/2011 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (doc)
  • Reakce informatiků (PDF)
  • Tisková zpráva (doc)