Evropská unie ocenila Salcburk jako město s nejlepší přístupností pro zdravotně postižené

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská unie ocenila Salcburk jako  město s nejlepší přístupností pro zdravotně postižené

Brusel 1. prosince 2011 – Access City Award pro rok 2012, evropské ocenění udělované za zpřístupňování měst zdravotně postiženým, dnes získal rakouský Salcburk. Cílem každoročního vyznamenání je odměnit snahy o odstraňování překážek v městském prostředí a o podporu rovnoprávného zapojení postižených občanů. Evropská komise v případě Salcburku vyzdvihla dlouhodobou angažovanost, soustavný přístup a vynikající výsledky, kterých město dosáhlo při zlepšování přístupnosti za přímé účasti zdravotně postižených.

Evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová předala cenu při příležitosti Evropského dne zdravotně postižených. Iniciativa organizovaná ve spolupráci s Evropským fórem zdravotně postižených je klíčovým opatřením v rámci strategie EU pro zdravotně postižené (IP/10/1505 a MEMO/10/578) a v evropských městech má podporovat iniciativy zaměřené na odstraňování překážek.

„Ústředním bodem naší strategie pro budování bezbariérové Evropy je každodenní život bez překážek pro všechny občany,“ uvedla v této souvislosti komisařka Redingová. „Ocenění Access City Award pomáhá v celé Evropě zviditelňovat a propagovat osvědčené postupy v době, kdy se z přístupnosti pro všechny stává nutnost s ohledem na stárnutí obyvatelstva. Zpřístupňování měst může být podnětem k inovaci a hospodářskému růstu, což je zvláště významné za současné ekonomické situace. Ráda bych v praxi viděla Evropský akt přístupnosti, a hodlám proto do konce roku 2012 předložit příslušný návrh.“

Evropská porota vybrala z kandidátů Salcburk za jeho vynikající výsledky ve všech klíčových oblastech zpřístupňování, kterými jsou: zastavěné a veřejné prostory, doprava a související infrastruktura, informace a komunikace (včetně nových technologií) a veřejná zařízení a služby.

Zbývajícími finalisty byly (v abecedním pořadí):

  • Krakov (Polsko), vybraný pro svoji soustavnou snahu o odstraňování překážek v náročných podmínkách nepřístupné infrastruktury a pro zvláštní pozornost, kterou město věnovalo přístupu k památkám kulturního dědictví,
  • Marburk (Německo), který se dlouhodobě zasazuje o přístupnost, má do budoucna vypracovanou jasnou a dlouhodobou strategii a do projektů zpřístupňování města – fází plánování počínaje a fází realizace konče – příkladně zapojuje zdravotně postižené,
  • Santander (Španělsko), jenž postoupil do finále pro své soustavné a z hlediska přístupnosti citlivé městské programy založené na univerzální koncepci, jakož i pro kvalitu a udržitelnost dosažených výsledků.

V druhém ročníku bylo na cenu Access City Award nominováno 114 měst z dvaceti tří členských států EU. Zúčastněná města musela prokázat, že vynakládají úsilí a dosahují výsledků při zaručování stejné přístupnosti pro všechny občany bez ohledu na věk či zdravotní dispozici. Vnitrostátní poroty složené ze zdravotně postižených osob a odborníků na zpřístupňování poslaly do evropského kola na základě předvýběru celkem třicet jedna uchazečů.

Souvislosti

„Přístupností“ se rozumí stav, kdy osoby se zdravotním postižením mají rovnoprávně s ostatními přístup k fyzickému prostředí, dopravě, informačním a komunikačním technologiím a systémům a dalším zařízením a službám.

Ocenění Access City Award se letos udělovalo podruhé. V prvním ročníku se vítězem stala španělská Ávila (IP/10/1641). V letošním roce porota kromě vítěze a tří finalistů udělila zvláštní vyznamenání také městům:

  • Grenoble (Francie) za veřejná zařízení a služby: město bylo oceněno za své dlouhodobé snahy o zlepšování přístupnosti a za soustavnou politiku pro sociální začleňování, jejíž realizace se může opřít o přístupnou infrastrukturu,
  • Lublaň (Slovinsko) za dopravu a související infrastrukturu: vyzdvihnuto bylo soustavné a ucelené úsilí o zpřístupňování městského jádra (autobusy vybavené audio- a videosystémem pro hlášení zastávek, značení autobusových zastávek v Braillově písmu, dotykové mapy městského centra),
  • Olomouc (Česká republika) za informace a komunikace včetně nových technologií: práce města vyústila v inovativní projekty, jakým je např. multimediální turistický průvodce, jehož součástí je nový interaktivní navigační nástroj včetně systému GPS a také audio- a videoinformace v několika jazycích,
  • Terrassa (Španělsko) za zastavěné a veřejné prostory: město vytrvale usiluje o zpřístupňování historických památek, zaměřuje se na odstraňování architektonických bariér v obytných budovách, parcích, na ulicích, náměstích a v památkových objektech (např. instalací výtahů a budováním ramp a mostů).

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Access City Award

www.accesscityaward.eu

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)