Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci předání petice "ANO CHARITĚ" a ve věci jednání s MPSV ČR o přípravě vyhlášky o posuzování míry soběstačnost

Vážení přátelé,

 

včera se uskutečnilo další kolo jednání s MPSV ČR ve věci přípravy vyhlášky o posuzování míry soběstačnosti. Za NRZP ČR se zúčastnili J. Hrdá, T. Tesařová, J. Hutař a V. Krása. Početnou delegaci MPSV ČR vedl pan ředitel R. Čevela a přítomen jednání byl také pan náměstek MPSV ČR D. Kafka. Jednání trvalo více jak tři hodiny a nedošli jsme k žádnému závěru. Základní problém je v tom, že připravovaná vyhláška není uzpůsobena na posuzování nároků na průkazky TP, ZTP a ZTP/P a dále na hodnocení nároků na příspěvek na mobilitu. Ministerstvo nechce ustoupit našim argumentům a obavám. Jsme přesvědčeni o tom , že ministerský návrh vyhlášky způsobí, že desetitisíce lidí nebudou mít nárok na průkazku, případně ztratí nárok na příspěvek na mobilitu. Další jednání je plánováno na 14. listopadu 2011 v odpoledních hodinách. Bohužel nás začíná tlačit čas, protože zákony budou v tomto týdnu schváleny a po podpisu pana prezidenta můžou kolem 20. listopadu vyjít ve sbírce zákonů. To znamená, že v této době už může MPSV ČR poslat do připomínkového řízení návrh vyhlášky a po jeho ukončení ji vydat. V každém případě budeme maximálně usilovat o to, aby vyhláška stanovila jasná kritéria pro posuzování nejen míry závislosti, ale i případné nároky na průkazky či na dávky.

 

V příloze Vám dále posílám tiskovou zprávu z dnešního předání petičních archů petice „Ano charitě“. Chtěl bych Vám všem moc poděkovat za spolupráci při sběru podpisů pod tuto petici. Během necelého měsíce se podařilo shromáždit poměrně velký počet podpisů. Myslím, že je to dobrá společná práce.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR