Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP
banner dtest
baner_fmily_mini
ztp_energie
logo-npu
moravskoslezsky-kraj-logo
logo_plzen
labskastezka
stejna_sance
stejna_sance
logo_kraj_hradecEuroklíč
Disway_logotype
Ombudsman-pro-zdravi-logo-ctvercove-new
logoHK
logo-kr-zlin
soc.sluzby.plzen
stejna_sance
Asekol
opel-handycars-280x120

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci Senátního schválení návrhu zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením

Vážení přátelé,

ve čtvrtek schválil Senát, k našemu velkému překvapení, návrh zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Senát ani nezohlednil naše připomínky k tomuto návrhu. Měli jsme dvě zásadní připomínky. První se týkala příspěvku na mobilitu. Schválený zákon stanoví jednotnou výši příspěvku na mobilitu ve výši 400,- Kč měsíčně. My jsme pořád usilovali o to, aby příspěvek na mobilitu byl ve dvojí výši, a to v částce 600,- Kč pro osoby vlastnící motorové vozidlo a 250,- Kč pro ostatní osoby, které mají problémy s mobilitou. Toto rozdělení jsme považovali za spravedlivé, protože zohledňuje situaci, kdy osoby nemohou používat hromadné dopravní prostředky, na které mají držitelé průkazu ZTP slevu na jízdném.

Druhý náš návrh řešil přiznávání příspěvku na zvláštní pomůcku pro osoby s praktickou nebo úplnou slepotou a dále rozšíření okruhu osob s mentálním postižením pro přiznání tohoto příspěvku. Bohužel senátoři ani jeden návrh nepodali i když jsme jim pozměňovací návrhy poslali. Nyní zákon již půjde k panu prezidentovi a je jisté, že bude od 1. ledna 2012 platit v podobě jak jej schválil Senát.

Dovoluji si Vám připomenout, že v Poslanecké sněmovně se nyní projednává zákon o jednotném inkasním místu. V tomto zákoně jsou dva návrhy, které nás velmi poškozují. První návrh je na zrušení daňové úlevy u dani z příjmu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Musím se přiznat, že vůbec tomuto návrhu nerozumíme. Vláda na jedné straně připravuje koncepce na zlepšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a na druhé straně jsou navrhovány kroky, které jednoznačně sníží zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Druhý návrh, který nás poškodí je návrh na zdanění loterních společností. Chápeme, že ve společnosti je určitá poptávka po regulaci míst, kde mohou být umístěny různé hrací terminály, a kde mohou působit loterijní společnosti. Proti této snaze nemáme žádnou připomínku. Velmi nám však vadí, že přijetím návrhu na zdanění loterií dojde k obrovskému snížení příjmů neziskového sektoru, což nepochybně povede v řadě případů k likvidaci organizací, k propouštění zaměstnanců apod. To se projeví také v ekonomické situaci ČR. Stát nemá připraven systém dotací jako náhradu za odvody loterií neziskovým organizacím. Na druhé straně je potřeba také dodat, že není úplně šťastné, aby stát plně dotoval neziskový sektor, který by se tím stal na něm zcela závislým a vraceli bychom se o mnoho let zpět. Zahraniční zkušenosti hovoří o tom, že často jsou provozovateli loterií přímo neziskové organizace, případně zákon stanoví procento výnosů z loterijních činností pro jednotlivé segmenty veřejně prospěšných činností. Nikde však není, aby stát byl přímo příjemcem výnosů z loterií. Prosím Vás, abyste psali poslancům v obou věcech a nepodceňovali zrušení slevy na dani a zdanění loterií. Oba návrhy jsou špatné. Spoléhám na Vaší pomoc.

Vážení přátelé, ještě jednou Vám připomínám, že 22. října 2012 se koná demonstrace na náměstí Republiky, a to od 14.00 hod. Odbory, spolu s občanskými iniciativami, budou společně demonstrovat proti vládě, která silou svých hlasů v Poslanecké sněmovně válcuje společnost a prosazuje zákony, které jsou pro nás nepřijatelné. Věřím, že s mnohými z Vás se na demonstraci uvidím.

Přeji Vám všechno dobré.

Václav Krása

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel