Otevřený dopis starostovi města Zubří

Vážený pane starosto,

 

z médií jsem se dozvěděl o připravované transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové. Část klientů tohoto domova má v budoucnu bydlet ve Vaší obci ve dvou domcích.

 

Mediální zdroje uvádějí, že určitá číst občanů Vašeho města odmítá, aby tito lidé bydleli ve Vašem městě. Musím se přiznat, že tato informace mě velmi překvapila a vůbec nechápu jak někdo může vznést protest proti tomu, aby se zlepšil život alespoň některých lidí se zdravotním postižením. Smyslem připravované transformace je umožnit určité části klientů Domova pro zdravotně postižené osoby v Zašové přiblížit se co nejvíce normálnímu standardnímu způsobu života. Chápu, že někteří občané nemají dostatek informací o lidech se zdravotním postižením, ale nechápu xenofobní nálady vůči této skupině lidí.

 

Lidé se zdravotním postižením nejsou žádní zločinci, nebezpeční devianti nebo poživatelé drog. Jsou to lidé, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mají těžší podmínky života, ale v žádném případě nejsou a ani nemohou být nijak nebezpeční svému okolí. Opak je pravdou. Tito lidé jsou často bezprostřední a jsou vděční za každé vlídné slovo a pomoc.

 

Vážený pane starosto, z mediálních zdrojů vyplývá, že i vedení města Zubří a jeho zastupitelé jsou připraveni hlasovat proti tomu, aby část klientů z Domova pro zdravotně postižené osoby Zašová bydlela ve Vašem městě. Považuji takovou věc za nepochopitelnou. Domnívám se, že představitelé měst a obcí by neměli podléhat emocím a dojmům, které pramení z neznalosti problematiky a neměli by takové nálady podporovat. Jsem přesvědčen o tom, že představitelé měst a obcí mají odpovědnost, kterou na sebe dobrovolně vzali, nejen za správu svých měst a obcí, ale také za vytváření společenského klimatu, který je proti předsudkům, proti xenofobii a dalším jevům, které lidi rozdělují. Je povinností lidí ve veřejných funkcích, aby se postavili proti xenofobním náladám.

 

Vážený pane starosto, prosím Vás, abyste se vahou své osobnosti zasadil o to, aby zastupitelstvo města Zubří na svém nejbližším zasedání dalo souhlas k tomu, že tito lidé budou moci žít ve Vašem městě. Myslím si, že to bude ve prospěch jejich i občanů města Zubří.

 

V úctě

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel