Dopis předsedy NRZP ČR ve věci odevzdání tzv. sociální reformy do legislativní rady vlády

Vážení přátelé,

 

Předsednictvo NRZP ČR se na svém jednání  zabývalo současnou situací v přípravě zákonů tzv. sociální reformy. Považuje za velmi nešťastné, že MPSV ČR již odevzdalo návrhy zákonů do Legislativní rady vlády ČR, aniž by proběhla diskuse s ekonomickými ministry a diskuse v koalici. I když došlo k některým úpravám, a to především v otázce průkazu ZTP a v otázce příspěvku na nákup motorového vozidla, MPSV ČR nevyhovělo našim zásadním připomínkám, které lze shrnout do těchto bodů:

 

  1. Nesouhlasíme se sociální kartou, která by měla zároveň funkci platební karty, neboť umožní vytvářet obrovskou databázi o jednotlivých lidech, kteří budou pobírat jakoukoliv dávku.
  2. Nesouhlasíme s tím, aby příspěvek na péči byl zasílán přímo poskytovateli služby a nikoliv příjemci služby. Je to zásadní ideová změna v oblasti sociálních služeb, která bere kompetence uživatelům služeb sociální péče. Důsledkem této změny bude, že osoby pečující budou mít příspěvek na péči jako příjem ve vztahu k ostatním dávkám. Tím mohou přijít například o sociální příplatek, nebo o příspěvek na bydlení.
  3. Považujeme za nepřijatelné, aby finanční základnou pro dávky sociální péče byl rok 2010, neboť v tomto roce došlo ke krácení především příspěvku na provoz motorového vozidla. Požadujeme, aby touto finanční základnou byl rok 2009.
  4. Nemůžeme souhlasit s nově navrženým systémem 10 oblastí pro posuzování míry závislosti na sociálních službách. Tento systém je zcela neprůhledný a nedává uživatelům sociálních služeb právní jistotu. I vyjádření Rehabilitační kliniky Albertov zpochybňuje navržený model posuzování.
  5. Nesouhlasíme s tím, aby nárok na příspěvek na kompenzační pomůcky do výše 35 tisíc neměly osoby, jejichž příjem přesáhne 6ti násobek životního minima. To by znamenalo, že příspěvek na kompenzační pomůcky nedostane osoba, která pobírá ID a ještě pracuje.
  6. Nesouhlasíme se zrušením kategorie osoby zdravotně znevýhodněné.

 

Vážení přátelé,

 

Předsednictvo NRZP ČR rozhodlo o prodloužení sběru podpisů pod petici, a to do 5. 5. 2011. Vzhledem k tomu, že 7. 5.  2011 se uskuteční demonstrace iniciativy ProAlt, je možné sbírat podpisy ještě na této demonstraci. To znamená, že tím konečným termínem je termín 8. 5. 2011. Proto Vás prosím, abyste nejdéle 9. května odeslali petiční archy, které budete mít, byť nebudou již zaplněné.

 

Vážení přátelé, často se mě dotazujete, zda NRZP ČR bude podporovat demonstraci iniciativy ProAlt, která se uskuteční 7. května 2011 ve 14:00 hodin na Palachově náměstí, to je před Rudolfínem. Předsednictvo NRZP ČR se touto otázkou zabývalo a dnešního dne jsme se elektronicky shodli, že většina je pro připojení se k této demonstraci. NRZP ČR bude tudíž partnerem demonstrace iniciativy ProAlt 7. května. Pokud budete chtít se této demonstrace účastnit, bude Vaše účast vítána. Na demonstraci vystoupím s krátkým projevem. NRZP ČR však nemůže organizovat žádnou dopravu ani další technické zajištění. Nemáme v současné době prostředky, abychom takovou věc mohli organizovat. Proto je na Vás samotných, jaký způsob dopravy či podpory demonstrace zvolíte.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR