Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci II. jednání s náměstkem ministra MPSV ČR Vladimírem Šiškou

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám zápis z dalšího dne jednání s 1. náměstkem MPSV ČR, s panem Vladimírem Šiškou. Jednání trvalo do 21:00 hodin.

 

MPSV ČR je připraveno v některých věcech vyjít našim požadavkům vstříc, ale zatím jsme nedokázali najít shodu způsobu posuzování míry závislosti na sociální péči, na způsobu platby sociálního příspěvku,  odložení převodu kompetencí ve financování sociálních služeb z MPSV ČR na kraje a v několika dalších oblastech.

 

I když některé věci kolem průkazek ZTP se významným způsobem posunuly, obáváme se, že bude velmi problematické je legislativně ukotvit do nového zákona o dávkách pro zdravotně postižené.

 

Pokud jde o naše shromáždění 22. března 2011 před MPSV ČR, nic se nemění, vše zůstává tak jak je. Shromáždění se koná.

 

Přeji Vám všechno dobré

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Zápis z jednání (doc)