Dopis předsedy NRZP ČR generálnímu řediteli ČT

Vážený pane generální řediteli,

 

obracím se na Vás v souvislosti s odvysílanou reportáží v Událostech z neděle 13. března 2011.

 

 

Paní redaktorka Olga Málková se ve svém příspěvku, který se věnoval zneužívání průkazek ZTP a ZTP/P, neuvedla přesné informace. Především však použila záběry paní Ing. Jany Hrdé, mimo jiné držitelky ceny Olgy Havlové, v souvislosti s komentářem o tom, jak lidé se zdravotním postižením zneužívají různé průkazy a výhody, které mají k dispozici. Považuji tuto skutečnost za velmi neseriózní a paní Ing. Jana Hrdá pravděpodobně bude podávat stížnost Radě ČT. Celá reportáž byla nesena v tom duchu, že lidé se zdravotním postižením v zásadě celý systém zneužívají. Je zajímavé, že paní redaktorka natočila rozhovor také se mnou, přičemž do reportáže použila pasáž, která se ve skutečnosti vůbec nevztahovala k tématu reportáže. Pravděpodobným cílem mého vystoupení bylo, aby reportáž nemohla být napadena z nevyváženosti, neboť opticky dostalo jak MPSV ČR, tak i Národní rada osob se zdravotním postižením ČR slovo.

 

Vážený pane generální řediteli, považuji za velmi nešťastné, že jsme neměli možnost vyjádřit se k hlavnímu tématu reportáže, průkazkám ZTP a ZTP/P. Rozumíme tomu tak, že ČT umožnila MPSV ČR odvysílat nepravdivé a zkreslující údaje ve sporu, který vede s NRZP ČR o pojetí sociální reformy. Velmi bych přivítal, kdybychom mohli na tyto zkreslující údaje v ČT vystoupit. České televize si velmi vážíme, protože věnuje problematice zdravotního postižení velkou pozornost. Byli bychom velmi neradi, kdybychom se stali nyní předmětem jakési podivné kampaně proti osobám se zdravotním postižením. Věřím, že to byla nezkušenost paní redaktorky Olgy Málkové v oblasti sociální péče, neboť sama mi při rozhovoru přiznala, že o této oblasti nemá dostatek informací.

 

Vážený pane generální řediteli, věřím, že i nadále bude pokračovat vzájemná spolupráce mezi ČT a NRZP ČR a byl bych nerad, kdyby tato reportáž byla příčinou nezájmu ČT o problematiku lidí se zdravotním postižením.

 

V úctě

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR