Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci připomínek Senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č.: 361/2000 Sb.

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám připomínky NRZP ČR k Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 S., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (Sněmovní tisk 26.)

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci při prosazování našeho návrhu. Prosím, abyste individuálně oslovili jednotlivé poslance z Vašich volebních obvodů a požádali je, aby akceptovali naše připomínky a pokud možno návrh zákona neschválili.

Jsme přesvědčeni o tom, že Senátní návrh zákona přináší více negativ než pozitiv. Domníváme se, že pokud má dojít k novelizaci ustanovení zákona, které upravují parkovací průkazy osob se zdravotním postižením, je nejlépe navrhnout zcela novou úpravu zákona, která bude řešit tento problém komplexně, v souladu s předpisy EU.

Přeji Vám všechno dobré

Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Připomínky (dokument WORD)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel