Informace č.: 71 - 2019 (Přihlášení projektů na cenu MOSTY)

Vážení přátelé,

jak víte, tak NRZP ČR podporuje aktivity druhých, přispívající ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v České republice. Z tohoto důvodu od roku 2003 pravidelně vyhlašujeme a udělujeme ceny MOSTY za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto osob. Na cenu bylo od té doby navrženo bezmála tisíc projektů, počinů nebo osobností, z nichž více jak dvě stě padesát převzalo ocenění. 

 

Za rok 2019 bude ocenění uděleno ve čtyřech kategoriích: 

1. cena pro instituci veřejné správy,

2. nestátní subjekt,

3. osobnost hnutí osob se zdravotním postižením,

4. zvláštní cena.

 

Vážení přátelé, prosíme Vás, abyste navrhli a nominovali na cenu MOSTY 2019 aktivity, projekt či osobnost z Vašeho okolí. Návrh na udělení ceny se podává na předepsaném formuláři, který naleznete společně se soutěžním řádem ceny v odkaze pod textem.

Vyplněný návrh odešlete na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, nebo elektronicky na emailovou adresu . Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. prosince 2019. Výsledky ceny MOSTY 2019 budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny příští rok 24. března ve Zlíně. Podrobnosti o akci naleznete v časopisu MOSTY a na stránkách www.nrzp.cz.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel