Informace č.: 18 - 2019 (Změna seznamu zdravotnických prostředků)

Vážení přátelé,

v současné době probíhají intenzivní jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to v souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Je to spojeno s tím, že každoročně se bude měnit strom zdravotnických pomůcek. To znamená, že každý rok budou doplňovány zdravotnické prostředky na seznam hrazených či částečně hrazených pomůcek. 

Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo zvláštní pracovní komisi pro kategorizaci zdravotnických prostředků, jejímiž členy jsou i některé pacientské organizace, včetně NRZP ČR. Tato komise shromažďuje podněty na doplnění seznamu zdravotnických prostředků, které by měly být hrazeny buď úplně, nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění. 

Jak jistě víte, tak od 1. 1. 2019 platí novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale změna úhrady zdravotnických prostředků se uskuteční až od 1. 12. 2019. To znamená, že pozitivní změny, například souběh vozíků, menší platby a podobně, se projeví až od prosince 2019. Jako velmi důležitý problém spatřujeme v tom, že od prosince 2019 již nebude veřejné zdravotní pojištění přispívat na tzv. „bílý program“. Je to proto, že novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která vstoupila v platnost od 1. 1. 2019, v sobě nezahrnuje tzv. „bílý program“. Jedná se například o sprchové vozíky, sprchová křesla, sprchové sedačky do vany, sprchová křesla pevná pojízdná, klozetová křesla pojízdná pevná a další. 

NRZP ČR ale i některé další pacientské organizace se snažíme, aby byly prostředky tzv. „bílého programu“ opět zařazeny do seznamu zdravotnických prostředků hrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 

Vážení přátelé, byli bychom rádi, kdybyste mohli sami toto naše úsilí podpořit, a to například dopisem nebo emailem, a to jak na Ministerstvo zdravotnictví ČR, případně poslancům, kteří mají kancelář v okolí Vašeho bydliště. 

Přeji Vám všechno dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel