Informace č.: 17 - 2019 (Novela zákona o zdravotních pojišťovnách)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem Vám posílám návrh novely zákona č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Součástí tohoto zákona je také novela zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. 

Návrh zákona reaguje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/15, který s účinností od 1. října 2019 ruší podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. 

Ústavní soud ve vztahu k dosavadní zákonné úpravě dovodil nerovnost mezi různými skupinami pojištěnců, neboť někteří z nich jsou a priori vyloučeni z pasivního volebního práva (nemohou být voleni). Takto založená nerovnost je podle názoru Ústavního soudu v rozporu s čl. 21 odst. 4 Listiny základní ch práv a svobod. 

Cílem návrhu zákona je tedy zavedení transparentního obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, aby způsob obsazování dotčených orgánů odpovídal výše uvedenému nálezu Ústavního soudu. 

Vážení přátelé, prosím Vás o Vaše připomínky k návrhu zákona nejdéle do 15. 4. 2019, a to na adresu . Do budoucna by se mělo změnit obsazování správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven tak, aby tam byli zastoupeni skutečně pacienti. Z tohoto důvodu je velmi důležité se zákonu věnovat. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel