Informace č.: 13 - 2019 (Novela školského zákona)

Vážení přátelé, 

v odkaze pod textem najdete příslušné dokumenty k novele zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Hlavním předmětem  novely je systém maturitních zkoušek. Přesto je možné, že některé principy navrhované právní úpravy mohou mít dopad i na osoby se zdravotním postižením. 

Prosím o Vaše případné připomínky na moji adresu , a to do 15. 3. 2019. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel