Informace č.: 63 - 2018 (Zákoník práce - připomínky)

Vážení přátelé, 

v odkazech pod textem Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Navržený zákon obsahuje řadu změn, které se však mnohdy týkají implementace Evropských směrnic a nařízení. Přesto jsou tam některé návrhy, které nepochybně mohou pro Vás být důležité. Zákon navrhuje nastavit valorizační mechanismus minimální mzdy, také navrhuje úpravu dovolené a dovolenkové pokladny, dále se navrhují změny v institutu tzv. sdíleného pracovního místa, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a další. 

Prosím Vás o Vaše připomínky nejdéle do 31. 8. 2018, a to na adresu . Připomínky potřebujeme do tohoto data, abychom za NRZP ČR mohli připravit naše souhrnné stanovisko. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel