Informace č.: 36 - 2018 (Výbor pro sociální politiku jednal o poukázkách)

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 10. května 2018 projednával Výbor pro sociální politiku dvě novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 

Jednalo se o dva poslanecké návrhy, číslo tisku 89, který podala paní poslankyně Jana Pastuchová a další poslanci za hnutí ANO a dále číslo tisku 99, který podal pan poslanec Vít Kaňkovský a další poslanci. Předmětem obou návrhů je zmírnění dopadu zavedení poukázek při výplatě dávek hmotné nouze. 

Paní poslankyně Jana Pastuchová navrhuje, aby hmotné poukázky nebyly vypláceny u výplaty dávek hmotné nouze občanům, kteří jsou v pobytových sociálních službách, dále kterým je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc a dále také občanům, kterým byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost. Dále ještě navrhuje, aby poukázky nebyly součástí dávek hmotné nouze v případech, kdy není částka dávky vyšší než 500 korun. 

Pan poslanec Vít Kaňkovský ve svém návrhu zohlednil především ty osoby, které si objektivně nemohou zlepšit svoji finanční situaci prací a tudíž je nespravedlivé, aby jim dávky byly vypláceny částečně v poukázkách, protože tyto osoby nezneužívají sociální systém a není jejich vinou, že pobírají dávky hmotné nouze. Proto také navrhuje, aby výplata dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek se nevztahovala na osoby invalidní ve III. stupni, osoby pečující o dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby v stupni I. nebo osobu osobně pečující o osobu závislou na pomoci, a to ve stupních II. – IV. Dále by se poukázky nevztahovaly na příjemce příspěvku na péči, a to ve II. – IV. stupni míry závislosti. Samozřejmě, že poukázky by se nevztahovaly na osoby se sníženou právní subjektivitou, osoby v zařízení sociální péče a osoby starší 68 let. Návrh zákona, který podal pan poslanec V. Kaňkovský, vycházel ze zpracovaného návrhu legislativy NRZP ČR. 

Diskuze na jednání Výboru byla velmi živá, bohužel řada poslankyň a poslanců chtěla zachovat co největší rozsah poukázek. Pouze pan poslanec Roman Sklenák navrhoval, aby povinná část výplaty dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek byla zrušena, protože ti, kteří chtějí podvádět sociální systém, tak si najdou jiné cesty. Často lidé prodávají poukázky pod cenou a potom si stejně koupí to, co chtějí. 

Snažil jsem se, jako předseda NRZP ČR, vysvětlit poslancům, že povinnosti výplaty části dávek hmotné nouze prostřednictvím poukázek trestá ty občany, kteří si nemohou svojí prací zlepšit hmotnou situaci a dojíždění k odebrání poukázek a jejich realizace ve vybraných obchodech jim naopak ubírá peníze z hmotné nouze. 

Výbor pro sociální politiku nakonec propustil oba poslanecké návrhy do druhého čtení. Je teď na poslancích, aby dohodli nějaký společný kompromis. NRZP ČR se bude těchto jednání účastnit. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel