Informace č.: 25 - 2018 (Náhrady rent)

Vážení přátelé,

dnes se uskutečnilo jednání na Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny o vládním návrhu novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, tisk 91. Vládní návrh je reakcí na poslanecký návrh pana poslance V. Kaňkovského a P. Nachera, který na náš podnět podali, a který upravuje snižování rent při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání ve vztahu k růstu minimální mzdy. Vládní návrh je prakticky identický, pouze navíc upravuje vztah rent a minimální mzdy u ozbrojených složek. 

Pan poslanec V. Kaňkovský navrhl, aby do zákona bylo včleněno ještě slůvko „první“, takže by bylo zřejmé, že výše minimální mzdy by se započítávala u náhrad za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši prvního zařazení osoby do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. Na jednání Výboru zástupci MPSV ČR tento pozměňovací návrh pana poslance V. Kaňkovského odmítli. Považujeme to za nešťastné. Na Výboru pro sociální politiku jsme se dále dohodli s MPSV ČR, že v úterý 3. 4. 2018 bude společné jednání pana poslance V. Kaňkovského, pana náměstka pro legislativu P. Hůrky za účasti NRZP ČR a pokusíme se najít řešení tak, aby zákoník práce jednoznačně stanovil, že minimální mzda se bude při výplatě rent započítávat ve výši, která byla v době pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Toto řešení by umožnilo, aby lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce, jako uchazeči o zaměstnání, se nebáli přijmout nějaké zaměstnání z obavy, že pokud o toto zaměstnání přijdou, bude jim započítávána vyšší minimální mzda, než která byla původně. Je samozřejmé, že o konečném výsledku jednání a schválení zákona Vás budeme informovat. 

Vážení přátelé, dovoluji si Vám na závěr popřát radostné prožití velikonočních svátků. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel