Informace č.: 20 - 2018 (Jednání vlády o poukázkách hmotné nouze)

Vážení přátelé,

ve středu 14. 3. 2018 Vláda ČR projednala dva poslanecké návrhy, které se týkají výplaty poukázek z části dávky hmotné nouze na živobytí. 

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi stanoví, že osobám, které pobírají dávky životního minima déle než půl roku, bude dávka částečně vyplácena v poukázkách, a to v rozsahu od 35 % výše dávky do 65 % výše dávky. Paušální povinná výplata dávek pomoci v hmotné nouzi poukázkami poškozuje ty občany, kteří si nemohou zlepšit svou ekonomickou situaci z  objektivních důvodů prací. NRZP ČR vytvořila tlak na poslankyně a poslance a ti podali dva návrhy zákonů, které používání poukázek při výplatě hmotné nouze omezují. 

První návrh, tisk 89, který je v odkaze pod textem, podala paní poslankyně Jana Pastuchová a další poslanci z Hnutí ANO. Paní poslankyně navrhuje, aby v případě, kdy částka na výplatu v poukázkách nebude dosahovat 500,- Kč, aby již nebyly poukázky použity. A dále navrhuje, aby poukázky nebyly vypláceny v případě, že příjemce hmotné nouze je klientem pobytové sociální služby, nebo je déle než jeden měsíc ve zdravotnickém zařízení. Dále nebudou poukázky vypláceny u osob, u kterých je omezena svéprávnost anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele. Vláda vyslovila s tiskem 89 souhlas. To znamená, že jej plně podpořila. 

Druhý návrh, tisk 99, který najdete v odkaze pod textem, podal pan poslanec Vít Kaňkovský (KDU – ČSL) a další poslanci z dalších politických stran. Tento návrh vyčleňuje z výplaty dávek poukázkami daleko širší skupinu osob. Poukázky by neměly být použity u osob, které jsou invalidní ve III. stupni, u osob pečujících o děti na závislé na péči v I. – IV. stupni, dále u poživatelů příspěvku na péči ve II. – IV. stupni závislosti, osobám, kterým byl ustanoven opatrovník a dále osobám starším 68 let. Vláda vyslovila k tisku 99 neutrální stanovisko. To znamená, že ponechává na Poslanecké sněmovně, aby o návrhu zákona rozhodla. 

Skutečnost, že jsou podány dva návrhy, není na škodu, věříme, že poslanci se nakonec dohodnou a změnu zákona o hmotné nouzi přijmou v kompromisu, který bude přijatelný pro co nejvíce ohrožených skupin. NRZP ČR se podílela na přípravě tisku 99, který podali pan poslanec Vít Kaňkovský a další poslanci. Budeme se snažit, aby Poslanecká sněmovna se přiklonila spíše k našemu návrhu, protože problém s poukázkami řeší pro podstatně více ohrožených skupin. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz