Informace č.: 89 - 2017 (Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací - pro OSGA)

Vážení přátelé,

v odkaze pod textem Vám posíláme návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen „směrnice“) do českého právního řádu. Cílem směrnice je zajistit přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací napříč celou Evropskou unií, čehož má být dosaženo na základě společných požadavků kladených na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací. Internetové stránky a mobilní aplikace by měly být přístupnější zejména pro osoby se zdravotním postižením, které bývají vzhledem ke svému hendikepu často znevýhodněny při práci s internetovými stránkami a mobilními aplikacemi. 

V současné době není v českém právním řádu komplexním způsobem upravena problematika přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. V § 5 odst. 2 písm. f) zákona o informačních systémech veřejné správy se sice zmiňuje povinnost uveřejňovat informace související s výkonem veřejné správy ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením, nicméně tato povinnost představuje pouze výseč problematiky přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), která zákon o informačních systémech veřejné správy provádí, se navíc jeví technologicky zastaralá, neboť nezohledňuje potřebu všech skupin osob se zdravotním postižením, a tedy neodpovídá požadavkům na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací na evropské úrovni. 

Vážení přátelé, prosíme Vás o případné připomínky do pondělí 27. 11. 2017. Upozorňujeme především představitelé organizací zastupující nevidomé a slabozraké, případně hluchoslepé, aby si zákon pořádně prostudovali a poslali nám svoje připomínky. Připomínky zasílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel