Informace č.: 42 - 2017 (Novela zákona č. 329/2011 Sb., a novela zákona č. 108/2006 Sb.,)

Vážení přátelé,

včera Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení „náš“ návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tím se významně posunulo projednávání této novely v Poslanecké sněmovně. Projednání novely bylo velmi rychlé, prakticky k ní nebyla žádná diskuse. Nyní projedná novelu ještě jednou garanční výbor, což je Výbor pro sociální politiku. Projednání však bude více méně formální, protože ve druhém čtení nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Výbor by se měl novelou zabývat pravděpodobně začátkem června. Na další schůzi Poslanecké sněmovny, která bude zahájena ještě koncem měsíce června, by měla být novela zákona schválena ve třetím čtení a po té předána do Senátu. Domníváme se, že je vysoká pravděpodobnost ukončení legislativního procesu před volbami, což je velmi důležité, protože jinak by zákon nevstoupil v platnost. Pokud zákon bude schválen, což považujeme za pravděpodobné, bude účinný od 1. 1. 2018. 

Dnes byl na 14:30 hodin pevně zařazen k projednání v Poslanecké sněmovně tisk 1081, což je ona dlouho avízovaná velká novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poslanci by měli novelu projednávat v prvním čtení. Očekáváme, že kolem tohoto zákona se rozvine poměrně bouřlivá diskuse, protože prakticky nebyly vypořádány ty nejdůležitější připomínky jednotlivých připomínkových míst a řada poslaneckých klubů má s tímto zákonem velký problém. Pro nás zákon přináší několik zajímavých ustanovení, jako například zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč pokud je péče poskytována v přirozeném prostředí klienta. Dále se navrhuje prodloužit dobu výplaty příspěvku na péči při pobytu v nemocnici z jednoho na dva měsíce. Novela však obsahuje i zásadní systémové chyby, například slučování sociálních služeb se sociálně právní ochranou dětí nebo s paliativní péčí. Myslíme si, že tyto věci mohou celý systém sociálních služeb poměrně silně destabilizovat. Vzhledem k blížícím se volbám je malý předpoklad, že tento zákon bude skutečně schválen. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel