Informace č.: 86 - 2016 (nařízení vlády o minimální mzdě)

Vážení přátelé, 

dnes jsme obdrželi z MPSV ČR v rámci meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Z návrhu nařízení vlády se vypouští § 4, který doposud upravoval výši minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Vláda ČR na svém jednání dne 25. května 2015 schválila Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015   2020. Tento materiál obsahuje opatření „Odstranit nerovnoprávné postavení osob se zdravotním postižením v odměňování minimální mzdou“. Při projednávání materiálu a vypořádání připomínek k němu na zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany dne 24. dubna 2015 došlo mezi zainteresovanými subjekty k dohodě, že ke splnění tohoto opatření dojde od 1. 1. 2017. 

Na základě úkolu uvedeného ve výše citovaném Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a dohody zainteresovaných subjektů se navrhuje vypuštění § 4 z nařízení vlády o minimální mzdě, tj. úplné zrušení nižší sazby minimální mzdy pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu od 1. ledna 2017. Stanovena bude jedna (základní) sazba minimální mzdy i shodné sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance bez rozdílu. 

Vzhledem k tomu, že návrh nařízení vlády obsahuje zrušení rozdílné minimální mzdy pro příjemce invalidních důchodů, neposílali jsme materiál k Vašim připomínkám, neboť připomínky bychom museli stejně zaslat nejdéle do 15. 9. 2016. Tím, že minimální mzda byla dorovnána, není z našeho pohledu co připomínkovat. Nyní bude záležet na tom, jak vláda s návrhem nařízení vlády naloží, zda jej schválí v předložené podobě nebo provede nějaké úpravy. Zaměstnavatelé požadují finanční kompenzaci za vyrovnání minimální mzdy pro příjemce invalidních důchodů, což může ještě způsobit určité komplikace přijetí návrhu. Přesto věříme, že vláda by se měla řídit především vlastními dokumenty, které již schválila, a tudíž jsme přesvědčeni, že od 1. 1. 2017 bude minimální mzda pro všechny pracovníky stejná. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel